lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Ryska


Marina Andersson

studierektor, universitetsadjunkt

marina.anderssonslav.luse
046–222 88 22


Annakim Eltén

bibliotekarie

annakim.eltenhtbibl.luse
046–222 90 12, 046–222 32 22


Johanna Lindbladh

FFU-ansvarig, sektionsföreståndare, universitetslektor

johanna.lindbladhslav.luse
046–222 73 76


Helena Priest

utbildningsadministratör

helena.priestsol.luse
046–222 84 50