Nyheter

Europastudier

2024-01-19

Förintelsens minnesdag uppmärksammas med en utställning på Kulturen och en konferens i Lund.

2023-09-25

Många studenter drömmer om att i framtiden arbeta i organisationer eller myndigheter där de kan påverka samhället och driva projekt som gör verklig skillnad. För dessa blivande samhällsförändrare är kunskap om EU-finansiering och förmågan att skriva starka projektansökningar en ovärderlig kompetens och något som kan bli direkt användbart i yrkeslivet. Kursen ”Europastudier: Projektledning och kommunikationsstrategier för EU projekt” ger dem verktygen.

2022-04-27

Språk- och litteraturcentrum erbjuder tre nya distanskurser under sommaren.

2022-03-01

Rysslands aggression har gjort att språkets roll som bärare av ukrainsk identitet har stärkts avsevärt de senaste åren, skriver professor Barbara Törnquist Plewa.

2022-03-01

Mot bakgrund av den pågående invasionen i Ukraina vill Lunds universitet visa sitt stöd för studenter och anställda som kan komma att drabbas.

2020-09-09

Michael Bossettas forskning belönas med European Young Researchers’ Award.

2020-03-02

2020-03-02

Är du intresserad av att arbeta med regionala utvecklingsfrågor i ett internationellt sammanhang? Ta då chansen och praktisera på Region Värmlands kontor i Bryssel. Praktiken ger Dig möjlighet att få god insyn och förståelse om hur regionala frågor drivs i Bryssel. Deadline: den 27 mars 2020

2020-03-02

The rise of extremist politicians, disinformation, and hate speech all relate to widespread social media use. But how do researchers study the impact of social media on democracy? This international symposium brings together leading social media scholars to share their approaches to answering this question. The presentations focus on the cutting-edge methods used to study the intersection of social media and politics.

Sidansvarig: marina.anderssonslav.luse | 2021-02-25