Författarskolan

Cristine Sarrimo

Docent

 • Litteraturvetenskap
 • Språk- och litteraturcentrum

Sektionsföreståndare

 • Sektion 2
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post cristine.sarrimolitt.luse

Telefon 046–222 84 88

Mobil 070–582 54 51

Rum SOL:H219c

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är docent i litteraturvetenskap och sektionsföreståndare för litteratur, film, teater och författarskolan på SOL-centrum. Tidigare var jag verksam vid Malmö högskola, där mitt intresse för medier, kulturteorier och tvärvetenskap utvecklades.

Nutidslitteratur, gärna romaner, biografier och självbiografier, men även litteratur från slutet av 1800-talet, är mina specialområden. Jag har varit kritiker och kultursidesredaktör. Det har format mitt intresse för hur litteratur, medier och författare samverkar.

Jag studerar medialiseringen av litteratur, författarfunktioner och hur en bästsäljande självbiografi, Jag är Zlatan Ibrahimovic, produceras och tas emot av läsare. I ett tvärvetenskapligt program som samlar forskare inom HS - Miljonprogrammets berättelser - utforskar jag platsens betydelse i nutida skandinavisk litteratur.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Avslutade projekt: Heidenstams harem (monografi 2008), postdocprojekt finansierat av Malmö högskola. Jagets scen. Självframställning i olika medier (monografi 2012), finansierat av VR. Forum för framtidens bok (nätverk, symposium 2011), finansierat av KK-stiftelsen.

Pågående forskning:

1. Den bästsäljande självbiografin: Jag är Zlatan Ibrahimovic (monografi, 2017).

2. The Politics of Place. The Relationship between Suburb, City, Nation and 'World' in Contemporary Nordic Literature (artiklar, monografi). Projekt inom det tvärvetenskapliga programmet Narratives of the Million Program: An Interdisciplinary Research Program on and Beyond the Largest Housing Development in Swedish History. Ledningsgrupp: Irene Molina, Maria Karlsson, Jenny Björklund och Otto Fischer, Uppsala universitet (initieringsbidrag Riksbankens jubileumsfond 2015).

Böcker (3 st)

Artiklar (6 st)

Bokkapitel (10 st)

Konferensbidrag (2 st)

Tidningsartiklar (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Administrativt

 • Sektionsföreståndare för Sektion 2
 • Ordförande, Sektionsstyrelse 2, Språk- och litteraturcentrum
 • Ledamot, Styrelsen, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Docent 2008
Professor Malmö högskola 2012-2013
Sektionsföreståndare sektion 2 SOL-centrum fr o m 2015
Ledamot i institutionsstyrelsen SOL-centrum fr o m 2015

Forskningskoordinator Malmö högskola 2012-2013
Ledamot i: forsknings- och forskarutbildningsnämnd, anställnings- och docentnämnd Malmö högskola 2008-2013

Ledamot i en av Vetenskapsrådets beredningsgrupper i utbildningsvetenskap 2011-2013
Ledamot i Kulturrådets arbetsgrupp för utdelning av litteraturstöd 2005–2008

Redaktör för Tidskrift för genusvetenskap 2007-2009
Kultursidesredaktör Svenska Dagbladet 2000-2001
Kritiker och kulturskribent 1990-2014

Cristine Sarrimo

Docent

 • Litteraturvetenskap
 • Språk- och litteraturcentrum

Sektionsföreståndare

 • Sektion 2
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post cristine.sarrimolitt.luse

Telefon 046–222 84 88

Mobil 070–582 54 51

Rum SOL:H219c

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20