Person

Robert Zola Christensen

Docent, FFU-ansvarig

  • Danska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post robert.zola_christensennordlund.luse

Telefon 046–222 87 13

Rum SOL:L213a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Lektor i dansk sprog og litteratur

Docent, ph.d., mag. art i nordisk filologi. Studier i Frankrig, Aix-en-Provence, 1987-89, i Sverige, Lund, 1990-1992, i USA, Berkeley, 1998. Ansat som undervisningsassistent i Tekstanalyse på Københavns Universitet 1992, fra 1996 som ekstern lektor. Undervist i klassisk og moderne dansk litteratur samt dansk sprog på Lunds Universitet i perioden 1993-1997. Ph-d.-stipendiat på Københavns Universitet 1997-2001. Ansat som dansk lektor på Lunds Universitet i perioden 1998-2000. 2001-2005 adjunkt i Kolding, Syddansk Universitet. 2004-2006 højskolelærer på Rødding højskole. Lektor i dansk sprog og litteratur på Lunds universitet.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
  • FFU-ansvarig för Danska
Robert Zola Christensen

Docent, FFU-ansvarig

  • Danska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post robert.zola_christensennordlund.luse

Telefon 046–222 87 13

Rum SOL:L213a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10