Öppna föreläsningar

Föreläsningar i ämnet Svenska om andraspråk

Vår grundkurs i Svenska som andraspråk ges från hösten 2022 som distanskurs med tidsbundna föreläsningar och lektioner online. Men under hösten ger vi också ett par föreläsningar på plats i Lund på Språk- och litteraturcentrum. Dessa är öppna för alla intresserade, inte bara studenter i kursen. 

Föreläsningar hösten 2022

Vad är svenska som andraspråk?

  • Tid: Mån 12 september 16.15–17.30
  • Plats: LUX:C121

Trots att ämnet svenska som andraspråk har funnits länge visar både allmänna debatter och beslut som fattas att det saknas kunskap om vad det faktiskt är för något. Ofta blandas det ihop med svenskämnet, vilket kan ställa till problem både för lärare och inlärare. I den här föreläsningen kommer framför allt skolämnet svenska som andraspråk att presenteras och diskuteras med fokus på varför språkforskarna envisas med att vilja ha kvar ämnet trots motståndet från många håll. Merparten av föreläsningen kommer att handla om skolämnet SVA i grundskola och gymnasieskola, men även svenska som andraspråk som ett inlärarspråk inom till exempel SFI kommer att beröras liksom frågan om vad forskare inom svenska som andraspråk faktiskt forskar om.

Ingår i kursen SVAA01 delkurs 1, Svenska som andraspråk i skola och samhälle. Öppen för alla intresserade. 

Med modersmålet i utbildningen

  • Tid: Måndag 26 september 16.15–17.30
  • Plats: LUX:C121

Modersmålsundervisningen har under flera år fått utstå mycket kritik samtidigt som användning av modersmålet genom transspråkande har fått ökad uppmärksamhet. I den här föreläsningen kommer modersmålets roll i utbildningen att diskuteras, främst utifrån modersmålsundervisning, modersmålsstöd och studiehandledning, men också med utblickar internationellt mot flerspråkiga utbildningsmodeller. Utifrån aktuell forskning diskuteras de möjligheter och utmaningar som personer med annat modersmål än svenska ställs inför i den svenska utbildningskontexten när det gäller bevarandet av modersmål men också varför så många väljer bort till exempel modersmålsundervisning.

Ingår i kursen SVAA01 delkurs 1, Svenska som andraspråk i skola och samhälle. Öppen för alla intresserade. 

Sidansvarig: lena.larssonnordlund.luse | 2022-03-25