Avhandlingar

Avhandlingar i filmvetenskap (drama-teater-film), Lunds universitet

Jan Olsson, Svensk spelfilm under andra världskriget (1979) Lars Lönroth, Östeuropeisk animerad film: stoff och motiv i animerad film från Bulgarien, Polen, Rumänien och Ungern (1979) Gunnar Lundin, Filmregi Alf Sjöberg (1979) Erik Hedling, Lindsay Anderson och filmens estetik (1992) Lars Gustaf Andersson, Änglarnas barn. En studie i Pier Paolo Pasolinis filmer (1992) Göran Wernström, Medvetet/omedvetet och filmberättande. En studie i Akira Kurosawas film Sju samurajer (1996) Ann-Kristin Wallengren, En afton på Röda Kvarn. Svensk stumfilm som musikdrama (1998) Anders Åberg, Tabu. Filmaren Vilgot Sjöman (2001) Olof Hedling, Robin Wood - brittisk filmkritiker (2001) Monica Dofs Sundin, Rödluvan i filmens tidsålder - sagospår och filmversioner 1901-2001 (2003) Anders Marklund, Upplevelser av svensk film. En kartläggning av genrer inom svensk film under åren 1985-2000 (2004) Mats Jönsson, Film och historia. Historisk hollywoodfilm 1960-2000 (2004) Anna Arnman, Hellraiser. Om Clive Barkers film (2005) Mariah Larsson, Skenet som bedrog. Mai Zetterling och det svenska sextiotalet (2006) Margareta Borg, Skol-tv - traditioner, visioner och former: en studie av skol-tv:s förutsättningar, framväxt och utveckling under 1960-talet (2006) Ingrid Esping, Dokumentärfilmen som tidsresa - Modstrilogin (2007) Tommy Gustafsson, En fiende till civilsationen. Manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet (2008) Michael Krona, Från orsak till verkan. Berättarstrategier i Sveriges Televisions inrikespolitiska nyhetsförmedling 1978-2005 (2009)
Sidansvarig: anders.marklundlitt.luse | 2014-01-14