Person

Fabian Beijer

Universitetslektor

 • Engelska
 • Språk- och litteraturcentrum

Sektionsföreståndare

 • Sektion 4
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post fabian.beijerenglund.luse

Telefon 046–222 84 44

Mobil 070–580 91 39

Rum SOL:H318a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sedan 2011 ägnar jag en mycket stor del av min arbetstid åt olika ledningsuppdrag. Jag har tidigare varit studierektor för engelska i Lund. För närvarande är jag bland annat sektionsföreståndare för sektion 4 (engelska och tyska) vid Språk- och litteraturcentrum (SOL) och samordnare för engelska och hela SOL inom ämneslärarutbildningen.

Som universitetslektor i engelsk språkvetenskap har jag främst undervisat på och utvecklat kurser i grammatik, lingvistik, och akademiskt skrivande.

Sedan 2010 har jag varit involverad i utvecklandet av Lunds universitets elektroniska resurs för akademiskt skrivande på engelska, AWELU (Academic Writing in English at Lund University.

Jag har också varit en del av projektgruppen för masterförberedande studieår vid LU.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
 • Sektionsföreståndare för Sektion 4
 • Ordförande, Sektionsstyrelse 4, Språk- och litteraturcentrum
 • Ledamot, Styrelsen, Språk- och litteraturcentrum

Jag tycker att det är viktigt att universitetslärare och deras undervisning hela tiden utvecklas. Det är därför nödvändigt att man ger lärarna möjlighet att utvecklas.

För det första är det viktigt att synen på, och statusen hos undervisningen förändras, så att det pedagogiska verkligen har samma vikt som det forskningsrelaterade.

För det andra är det viktigt att alla universitetslärare forskar, och att alla forskare undervisar. Universitetslärare måste forska för att inte stagnera, men framgångsrika forskare måste också undervisa, så att forskningsrönen och forskningsperspektivet sprids till studenterna och höjer kvaliteten i undervisningen.

För det tredje är det viktigt att alla lärare går universitetspedagogiska kurser. De pedagogiska kurserna ger lärarna möjlighet att jämföra sina erfarenheter med andras, reflektera över sin undervisning och sina undervisningsmetoder, och inspireras av relevant pedagogisk litteratur och kunniga och engagerade kursledare.

Jag har laddat upp den pedagogiska utvecklingsplan som jag skrev på den universitetspedagogiska fortsättningskursen, höstterminen 2009. Förhoppningsvis kan denna plan illustrera delar av det jag talar om ovan.

Fabian Beijer

Universitetslektor

 • Engelska
 • Språk- och litteraturcentrum

Sektionsföreståndare

 • Sektion 4
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post fabian.beijerenglund.luse

Telefon 046–222 84 44

Mobil 070–580 91 39

Rum SOL:H318a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10