Student på kandidatprogrammet

Information för dig som läser vårt kandidatprogram

På den här sidan:

På den här sidan får du en överblick av strukturen på vårt Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil (kallat BAPES). Du kan se vilka kurser som ges vilka terminer och när under terminen (ungefär) som de ges. Du får också information om när du behöver göra olika val i din utbildning.

För mer information om programmets innehåll, syften och mål, se vår utbildningsplan här: Utbildningsplan HGEUH

Vill du veta mer om en kurs, klicka på den så kommer du till kurshemsidan. Där finns alltid information om kursens innehåll samt länk till dess kursplan. Några veckor innan terminsstart finns också oftast schema och litteraturlista upplagd där, samt annat som kan vara bra att veta i förväg.

Terminsöversikt

Första halvan av terminen (september - oktober):

Andra halvan av terminen (november - mitten av januari):

Att göra inför kommande terminer:

15 september till 15 oktober: Om du känner att du vill friska upp dina gymnasiekunskaper i det språk du tänkt läsa termin 3 & 4 kan det finnas möjlighet för dig att läsa en nybörjarkurs i språket om 15hp på halvtid vid sidan av dina vanliga programstudier under termin 2. Läs mer bland informationen om termin 3 & 4 nedan. En särskild informationsträff med studievägledare om detta kommer också anordnas i början av oktober.

Första halvan av terminen (mitten av januari - mars):

Andra halvan av terminen (april - början av juni):

Att göra inför kommande terminer:

15 mars till 15 april: Ansök på antagning.se till första kursen i det språk du vill läsa under ditt språkår. Läs mer bland informationen om termin 3 & 4 nedan. En särskild informationsträff med koordinator och studievägledare om detta kommer också anordnas i samband med att ansökningsperioden för kommande hösttermin öppnar.

Språkstudier 60 hp

Under tredje och fjärde terminen läser du 60 hp i ett språk så att du får både praktiska språkkunskaper och fördjupad kulturell kompetens om ett europeiskt land eller språkområde. Om du väljer att läsa språk på SOL är du garanterad plats. Du anmäler dig själv till en språkkurs på antagning.se (läs mer om att söka kurser inom program).

Det kan vara en god idé att fördjupa dig i ett språk som du studerat under gymnasiet. Du väljer då kurser på grundnivå och behöver ha läst upp till minst steg 3. En del upplever språkstudier på universitetsnivå som ganska krävande och ett tips är att förbereda sig inför språkåret genom att under termin 2 läsa en kvällskurs på nybörjarnivå i det språk man vill studera. Sådana möjligheter finns bland annat i franska och spanska på SOL, kontakta studievägledaren för att få veta mer.

Du kan också välja att börja läsa ett helt nytt språk under utbildningen. Då väljer du kurser på nybörjarnivå, som inte kräver några tidigare kunskaper för behörighet.

Språken som ges vid SOL har dock olika kursupplägg och det är inte alltid de passar direkt in i programmets struktur utan att det krävs individuella anpassningar av din studiegång. Nedan ser du en kort sammanfattning av vad som gäller för varje språk. Du kan också själv klicka på länken till de olika språkens kursutbud och ta reda på mer.

Behöver du hjälp, kontakta gärna vår studievägledare: Studievägledare BAPES.

Dessa språk kan du läsa på SOL inom programmet:


Öst- och centraleuropa:

 • Ryska (går att läsa från nybörjarnivå, anpassad studiegång från grundnivå, går att kombinera med Ryska eller Polska)
 • Polska (går än så länge endast att läsa på nybörjarnivå på halvtid men går att kombinera med Ryska eller Ukrainska)
 • Ukrainska (går än så länge endast att läsa på nybörjarnivå på halvtid men går att kombinera med Ryska eller Polska)
 • Rumänska (går att läsa från nybörjarnivå, anpassad studiegång från grundnivå, endast distansutbildning)

Medelhavsländerna:

 • Franska (går att läsa från grundnivå, anpassad studiegång från nybörjarnivå)
 • Spanska (går att läsa från grundnivå, anpassad studiegång från nybörjarnivå)
 • Italienska (går att läsa från grundnivå, anpassad studiegång från nybörjarnivå)
 • Grekiska (nygrekiska) (går att läsa från nybörjarnivå, anpassad studiegång från grundnivå)

Nordeuropa:

 • Engelska (går att läsa från grundnivå)
 • Tyska (går att läsa både från nybörjarnivå och från grundnivå)
 • Danska (anpassad studiegång från grundnivå, går att kombinera med svenska)
 • Svenska (går att läsa från grundnivå, anpassad studiegång från fortsättningsnivå, går att kombinera med danska)
Att göra inför kommande terminer:

Termin 3

 • 15 oktober till 15 november: Du som vill göra utbytesstudier(eller som åtminstone vill ha alternativet) under den valfria termin 5 behöver ansöka om detta redan i början av termin tre. Mer information och länkar om utbytesstudier hittar du bland informationen om termin 5 nedan. En särskild informationsträff med koordinator och studievägledare om detta kommer också anordnas i början av oktober.

Termin 4,

 • Februari till och med april: För dig som vill göra praktik under den valfria termin 5 är det bra att börja leta efter praktikplatser och göra ansökningar under våren. Läs mer bland informationen om termin 5 nedan. En särskild informationsträff med koordinator och studievägledare om detta kommer också anordnas i början av februari. Det är bra att också söka valfria kurser utifall det skulle bli så att du inte hittar någon praktikplats, läs mer om det nedan.
 • 15 mars till 15 april: För dig som vill läsa en eller flera valfria kurser under termin 5 är det dags att göra det under anmälningstiden för höstterminens kurser på antagning.se (läs mer om att söka kurser inom program).

Valbara studier, 30 hp

Du kan välja mellan följande:

Praktik

Du behöver själv hitta en praktikplats men den skall godkännas av programmets koordinator. När du hittat en plats och fått den godkänd upprättar vi ett kontrakt mellan praktikplatsgivaren och Lunds universitet. Praktiken sker inom ramen för någon av våra 2 praktikkurser (se nedan). Du behöver inte söka någon av dessa kurser utan vi registrerar dig manuellt på den aktuella när praktiken påbörjas.

Observera att för att vara behörig till våra praktikkurser behöver man vara klar med alla poäng från programmets första år samt ha klarat av minst 45 hp under språkåret senast vid starten av termin 5.

Se också:

Utbytesstudier

Åk på utbytesstudier i Europa vid något av fakultetens partneruniversitet. Tänk på att ansökningsperioden för utbytesstudier för höstterminer äger rum i oktober året innan du planerar åka på utbyte och att du alltså behöver ansöka i början av termin 3 på programmet.

Se också:

Valfria kurser

Läsa valfria kurser om totalt 30 hp inom humaniora eller samhällsvetenskap. Kurserna väljs i samråd med koordinato). Du ansöker under ordinarie anmälningsperiod, mitten av mars till mitten av april, via antagning.se men inom programmet.

Se också:

Kandidatkurs, 30 hp (EUHK30)

Du läser en delkurs i teori och metod samt skriver ett examensarbete om 15hp. Du kan välja att rikta in din uppsats mot antingen humaniora eller statsvetenskap och kommer att tilldelas handledare baserat på detta val.

Du behöver inte anmäla dig till kandidatkursen utan du kommer att registreras vid terminens början, förutsatt att du är klar med alla poäng från programmets tidigare delar. Om du saknar poäng inför sista terminen, kontakta vår studievägledare.

(OBS: Om du är intresserad av att senare läsa ett statsvetenskapligt masterprogram är det viktigt att du skriver ett statsvetenskapligt inriktat examensarbete. Du kan också behöva läsa till grund- och fortsättningsnivå i statsvetenskap. Kontakta studievägledningen på statsvetenskapliga institutionen för mer information)

Bra länkar:

Råd och tips

Som student på kandidatprogrammet i Europastudier med humanistisk profil har du många möjligheter till internationella erfarenheter, både utomlands och hemma.

Certificate of International Merits (CIM) är en process för att dokumentera och tydliggöra dessa meriter för framtida arbetsgivare och andra lärosäten. Det är också en möjlighet för dig att reflektera över dina upplevelser och öva på att kommunicera kring dina färdigheter.

Läs mer här.

Fakultetens biblioteksverksamhet har en mängd tjänster för dig som studerar och är en fantastisk tillgång du verkligen skall använda dig av. Bland annat har de resurser om akademiskt skrivande, källkritik och referenshantering.

Vi har också en egen bibliotekarie i ämnet Europastudier som kan hjälpa er hitta det ni letar efter och guida er bland olika källmaterial. Ni hittar kontaktuppgifter till henne, och en massa bra länkar på vår så kallade "ämnesguide": https://libguides.lub.lu.se/europastudier

Studieverkstaden är stödfunktion på Lunds universitet som kan hjälpa dig med studieteknik och akademiskt skrivande. Du kan exempelvis vända dig till dem för att få hjälp att hitta effektiva arbetssätt med uppgifter, uppsatser och hemtentor samt tips och råd kring att läsa och ta till sig kurslitteratur. De arrangerar också föreläsningar och skrivträffar.

Du hittar mer information om Studieverkstaden här: hemsida.

Här är också några andra bra länkar:

Efter examen

Mot slutet av utbildningen kan det vara dags att fundera över vad som kommer efter examen.

Vill du fortsätta att studera, kanske på masternivå, kan det vara bra att boka en tid för samtal med vår studievägledare, med studievägledaren för vårt masterprogram i Europastudier eller kanske med LU:s allmänna studievägledning som har koll på alla utbildningar på Lunds universitet. För dig som är särskilt intresserad av statsvetenskap och vill läsa en master inom det fältet brukar det krävas att du har en statsvetenskaplig inriktning på din uppsats och att du läser till grund- och fortsättningsnivå i statsvetenskap, exempelvis här i lund.

Om du istället känner att du skulle vilja gå ut i arbetslivet så rekommenderar vi HT:s så kallade Arbetslivsforum och att kontakta vår arbetslivskoordinator där för ett samtal om hur du kan förbereda dig för ditt kommande arbetsliv.

Det kan också vara värt att använda sig av andra karriär-resurser som Lunds universitet erbjuder våra så kallade alumner, du hittar länkar till information om dem här: https://www.lu.se/studera/examen-och-karriar

Studievägledning

Har du några frågor kan du alltid kontakta vår studievägledare.

Sidansvarig: marina.anderssonslav.luse | 2024-03-26