BAPES: Programinformation

Information för dig som läser vårt kandidatprogram

Innehåll:

På den här sidan får du en överblick av strukturen på vårt Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil (kallat BAPES). Du kan se vilka kurser som ges vilka terminer och när under terminen (ungefär) som de ges. Du får också information om när du behöver göra olika val i din utbildning.

För mer information om programmets innehåll, syften och mål, se vår utbildningsplan här: Utbildningsplan HGEUH

Vill du veta mer om en kurs, klicka på den så kommer du till kurshemsidan. Där finns alltid information om kursens innehåll samt länk till dess kursplan. Några veckor innan terminsstart finns också oftast schema och litteraturlista upplagd där, samt annat som kan vara bra att veta i förväg.

 

Termin 1 (höst)

Första halvan av terminen (september - oktober):

Andra halvan av terminen (november - mitten av januari):

Att göra inför kommande terminer:

15 september till 15 oktober: Om du känner att du vill friska upp dina gymnasiekunskaper i det språk du tänkt läsa termin 3 & 4 kan det finnas möjlighet för dig att läsa en nybörjarkurs i språket om 15hp på halvtid vid sidan av dina vanliga programstudier under termin 2. Läs mer bland informationen om termin 3 & 4 nedan. En särskild informationsträff med studievägledare om detta kommer också anordnas i början av oktober.

Termin 2 (vår)

Första halvan av terminen (mitten av januari - mars):

Andra halvan av terminen (april - början av juni):

Att göra inför kommande terminer:

15 mars till 15 april: Ansök på antagning.se till första kursen i det språk du vill läsa under ditt språkår. Läs mer bland informationen om termin 3 & 4 nedan. En särskild informationsträff med koordinator och studievägledare om detta kommer också anordnas i februari.

Termin 3 & 4 (höst & vår)

Språkstudier 60 hp

Under tredje och fjärde terminen läser du 60 hp i ett språk så att du får både praktiska språkkunskaper och fördjupad kulturell kompetens om ett europeiskt land eller språkområde. Om du väljer att läsa språk på SOL är du garanterad plats. Du anmäler dig själv till en språkkurs på antagning.se. Läs mer om att söka kurser inom program här: https://www.lu.se/studera/anmalan-och-antagning/anmalan-och-antagning-steg-steg/anmalan-till-kurser-inom-utbildningsprogram

Vi rekommenderar att du läser ett språk annat än ditt modersmål och att du väljer att fördjupa dig i ett språk som du studerat under gymnasiet. Du väljer då kurser på grundnivå och behöver ha läst upp till minst steg 3. Ibland kan det vara en god idé att förbereda sig inför språkåret genom att läsa en kvällskurs på nybörjarnivå i språket under termin 2. Sådana möjligheter finns bland annat i franska och spanska på SOL, kontakta studievägledaren för att få veta mer. Det går dock givetvis också bra att börja läsa ett nytt språk under utbildningen. Då väljer du kurser på nybörjarnivå, som inte kräver några tidigare kunskaper för behörighet.

Om du är osäker på vilket språk du vill läsa och vilken nivå du är behörig till, kontakta gärna vår studievägledare för hjälp: Studievägledare BAPES

Dessa språk kan du läsa på SOL:

Att göra inför kommande terminer:

Termin 3, 15 oktober till 15 november: Du som vill göra utbytesstudier(eller som åtminstone vill ha alternativet) under den valfria termin 5 behöver ansöka om detta redan i början av termin tre. Mer information och länkar om utbytesstudier hittar du bland informationen om termin 5 nedan. En särskild informationsträff med koordinator och studievägledare om detta kommer också anordnas i början av oktober.

Termin 4, Februari till och med april: För dig som vill göra praktik under den valfria termin 5 är det bra att börja leta efter praktikplatser och göra ansökningar under våren. Läs mer bland informationen om termin 5 nedan. En särskild informationsträff med koordinator och studievägledare om detta kommer också anordnas i början av februari.

Termin 5 (höst)

Valbara studier, 30 hp

Du kan välja mellan att

  • göra praktik inom en för utbildningen relevant verksamhet. Läs mer om praktik här och om stipendium för utlandspraktik inom Europa här. Praktiken sker inom ramen för någon av våra 2 praktikkurser:
  • åka på utbyte och läsa kurser inom relevant område, 30 hp (läs mer om utbytesstudier här),
     

  • ansöka till valfria kurser inom humaniora eller samhällsvetenskap (kurserna väljs i samråd med koordinator), 15 hp eller 30 hp (du ansöker via antagning.se, inom programmet),

Termin 6 (vår)

Kandidatkurs, 30 hp (EUHK30)

Du läser en delkurs i teori och metod samt skriver ett examensarbete om 15hp. Du kan välja att rikta in din uppsats mot antingen humaniora eller statsvetenskap och kommer att tilldelas handledare baserat på detta val.

Du behöver inte anmäla dig till kandidatkursen utan du kommer att registreras vid terminens början, förutsatt att du är klar med alla poäng från programmets tidigare delar. Om du saknar poäng inför sista terminen, kontakta vår studievägledare.

(OBS: Om du är intresserad av att senare läsa ett statsvetenskapligt masterprogram är det viktigt att du skriver ett statsvetenskapligt inriktat examensarbete. Du kan också behöva läsa till grund- och fortsättningsnivå i statsvetenskap. Kontakta studievägledningen på statsvetenskapliga institutionen för mer information)

Efter examen

Mot slutet av utbildningen kan det vara dags att fundera över vad som kommer efter examen.

Vill du fortsätta att studera, kanske på masternivå, kan det vara bra att boka en tid för samtal med vår studievägledare, med studievägledaren för vårt masterprogram i Europastudier eller kanske med LU:s allmänna studievägledning som har koll på alla utbildningar på Lunds universitet. För dig som är särskilt intresserad av statsvetenskap och vill läsa en master inom det fältet brukar det krävas att du har en statsvetenskaplig inriktning på din uppsats och att du läser till grund- och fortsättningsnivå i statsvetenskap, exempelvis här i lund.

Om du istället känner att du skulle vilja gå ut i arbetslivet så rekommenderar vi HT:s så kallade Arbetslivsforum och att kontakta vår arbetslivskoordinator där för ett samtal om hur du kan förbereda dig för ditt kommande arbetsliv.

Det kan också vara värt att använda sig av andra karriär-resurser som Lunds universitet erbjuder våra så kallade alumner, du hittar länkar till information om dem här: https://www.lu.se/studera/examen-och-karriar

Råd och tips

Gör något mer av dina internationella meriter!

Som student på kandidatprogrammet i Europastudier med humanistisk profil har du många möjligheter till internationella erfarenheter, både utomlands och hemma.

Certificate of International Merits (CIM) är en process för att dokumentera och tydliggöra dessa meriter för framtida arbetsgivare och andra lärosäten. Det är också en möjlighet för dig att reflektera över dina upplevelser och öva på att kommunicera kring dina färdigheter.

Läs mer här.

Använd biblioteket!

Fakultetens biblioteksverksamhet har en mängd tjänster för dig som studerar och är en fantastisk tillgång du verkligen skall använda dig av. Bland annat har de resurser om akademiskt skrivande, källkritik och referenshantering.

Vi har också en egen bibliotekarie i ämnet Europastudier som kan hjälpa er hitta det ni letar efter och guida er bland olika källmaterial. Ni hittar kontaktuppgifter till henne, och en massa bra länkar på vår så kallade "ämnesguide": https://libguides.lub.lu.se/europastudier

Studievägledning

Har du några frågor kan du alltid kontakta vår studievägledare.

Introduktionsmöte höstterminen 2022

Tidpunkt:
Torsdag 1 september
kl 10:15-13:00

Plats:
Språk och litteraturcentrum
Byggnad: Absalon
Lokal: A339

  
Sidansvarig: marina.anderssonslav.luse | 2022-08-18