Doktorandworkshop

Den 1 oktober, dagen före ämneskonferensens start, bjuder vi in doktorander i litteraturvetenskap eller med litteraturvetenskaplig inriktning till en heldag med workshop och middag.

Workshoppen kommer att delas upp i två segment: förmiddagen vigs åt helgruppssamtal, medan eftermiddagen består av gruppdiskussioner, där du har möjlighet att för en mindre skara doktorandkollegor presentera en text på 7–10 sidor. Grupperna kommer att sättas ihop utifrån texternas tema och innehåll med målet att alla ska ha möjlighet att både ge och få insatt feedback. Varje doktorand får chans att diskutera sin text med gruppen i 30–45 minuter. Texten behöver inte anknyta till ämneskonferensens tema, utan kan bestå av delar ur ditt avhandlingsprojekt, en studie eller en idé som du vill diskutera. Samtalen kan hållas på svenska, norska, danska eller engelska.

Anmälan till workshoppen skickas via mejl till amanda.landegrenlitt.luse senast den 15 maj 2024 (förlängd deadline). Vänligen inkludera ett abstract (max 200 ord) för texten du vill presentera, samt ett par keywords som beskriver dina forskningsintressen och din forskningsprofil. Slutgiltig deadline för inlämning av text är den 25 augusti (förlängd deadline). Övrig praktisk information skickas ut i ett senare skede. Hjärtligt välkomna önskar doktoranderna i Lund! 

(För CfP i pdf-format, använd denna länk).

Sidansvarig: kunskap2024litt.luse | 2024-05-16