lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Svenska


Anna W Gustafsson

FFU-ansvarig, universitetslektor

anna_w.gustafssonnordlund.luse
046–222 98 46


Katarina Lundin

docent, sektionsföreståndare

katarina.lundinnordlund.luse
046–222 87 02