lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Svenska


Aleksandra Adler

gästlärare


Helena Bani Shoraka

gästlärare


Karin Blom

gästlärare


Magnus Dahnberg

gästlärare


Anna W Gustafsson

docent, FFU-ansvarig, universitetslektor

anna_w.gustafssonnordlund.luse
046–222 98 46


Ali Labriz

gästlärare


Katarina Lundin

docent, sektionsföreståndare

katarina.lundinnordlund.luse
046–222 87 02


Elisabet Tiselius

gästlärare