lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Svenska


Gunilla Ek Werner

arkivhanterare, utbildningsadministratör

gunilla.ek_wernersol.luse
046–222 87 10


Anna W Gustafsson

FFU-ansvarig, universitetslektor

anna_w.gustafssonnordlund.luse
046–222 98 46


Johanna Karlsson

forskarstuderande, universitetsadjunkt

johanna.karlssonnordlund.luse
046–222 39 47


Katarina Lundin

docent, sektionsföreståndare

katarina.lundinnordlund.luse
046–222 87 02