Person

anders.palmlitt.luse | 2015-02-25
Anders Palm

Professor emeritus

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anders.palmlitt.luse

Telefon 046–222 99 11

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

På egen begäran lämnade jag 2007 min tjänst som professor i litteraturvetenskap. Därefter återanställdes jag som seniorprofessor vid Medicinska fakulteten med uppdrag att utveckla det ämnesområde som i internationella sammanhang kallas Medical Humanities. Jag hade då mer än fyrtio års tjänstgöring som forskare och lärare i litteraturvetenskap bakom mig, huvudsakligen vid Lunds universitet, under en sexårsperiod vid Köpenhamns universitet samt i rollen som forskningsledare vid universiteten i Växjö och Karlstad. Mitt vetenskapliga och pedagogiska intresse har genomgående haft estetisk och hermeneutisk inriktning med tyngdpunkt i litteraturhistoria, idéhistoria och litteraturens samspel med andra konstarter. Min nuvarande verksamhet vid Medicinska fakulteten ger mig möjlighet att tillämpa humanistisk vetenskap som lärare, handledare och mentor i medicinsk utbildning och forskning. Se vidare under Övriga uppdrag och meriter.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (11 st)

Redaktörskap (4 st)

Artiklar (16 st)

Bokkapitel (43 st)

Konferensbidrag (4 st)

Recensioner (6 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Tidningsartiklar (12 st)

Övrigt (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (5 st)

Övriga uppdrag och meriter

Anders Palm

Professor emeritus

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anders.palmlitt.luse

Telefon 046–222 99 11

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10