Person

Anders Palm

Professor emeritus

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anders.palmlitt.luse

Telefon 046–222 99 11

Rum SOL:H402

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

På egen begäran lämnade jag 2007 min tjänst som professor i litteraturvetenskap. Därefter återanställdes jag som seniorprofessor vid Medicinska fakulteten med uppdrag att utveckla det ämnesområde som i internationella sammanhang kallas Medical Humanities. Jag hade då mer än fyrtio års tjänstgöring som forskare och lärare i litteraturvetenskap bakom mig, huvudsakligen vid Lunds universitet, under en sexårsperiod vid Köpenhamns universitet samt i rollen som forskningsledare vid universiteten i Växjö och Karlstad. Mitt vetenskapliga och pedagogiska intresse har genomgående haft estetisk och hermeneutisk inriktning med tyngdpunkt i litteraturhistoria, idéhistoria och litteraturens samspel med andra konstarter. Min nuvarande verksamhet vid Medicinska fakulteten ger mig möjlighet att tillämpa humanistisk vetenskap som lärare, handledare och mentor i medicinsk utbildning och forskning. Se vidare under Övriga uppdrag och meriter.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Medicin som humaniora är den övergripande rubriken för mitt uppdrag att i undervisning och forskning befrämja Medical Humanities som ett profilområde för Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Ämnesområdet introduceras nu successivt på läkarprogrammet från termin 1. På avancerad nivå (termin 10/11) ges kursen ”Kroppen i humanioraperspektiv” med litteratur, film och konst som reflexionsunderlag och forskningsmaterial. I Läkartidningen publiceras under 2010-2011 en serie artiklar inom Medical Humanities av unga lundamedicinare, baserade på deras examensarbeten. På uppdrag av Krapperupsstiftelsen planeras ett vetenskapligt tredagarssymposium, som under rubriken Medicin som humaniora kommer att äga rum den 6-7-8 juni 2012 på Krapperups slott.

Böcker (11 st)

Redaktörskap (4 st)

Artiklar (17 st)

Bokkapitel (43 st)

Konferensbidrag (4 st)

Recensioner (6 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Tidningsartiklar (12 st)

Övrigt (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (5 st)

Övriga uppdrag och meriter

Anders Palm

Professor emeritus

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anders.palmlitt.luse

Telefon 046–222 99 11

Rum SOL:H402

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20