Person

Carla Killander Cariboni

Universitetslektor, FFU-ansvarig

  • Franska
  • Språk- och litteraturcentrum

Docent

  • Italienska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post carla.killander_caribonirom.luse

Rum SOL:L516a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefon 046–222 32 72

Jag är docent i "romanska språk, särskilt franska" och är anställd på SOL som universitetslektor i franska (75%) och i "romanska språk, särskilt italienska" (25%). Jag undervisar i de två språken från nybörjarkursnivån upp till masternivån Jag disputerade i franska med litterär inriktning och arbetade fyra år som forskarassistent i franska vid Göteborgs universitet.

Jag har deltagit i ett tvärvetenskapligt projekt om den svenske 1700-talsresenären Björnståhl, finansierat av Vetenskapsrådet. Mina forskningsintressen ligger inom området narrativa studier, med särskilt fokus på intertextuella och intermediala relationer.

Administrativt har jag tidigare arbetat som kvalitetssamordnare på kansliet HT vid LU. Jag är f. n. Ffu-ansvarig för fransk litteratur, ledamot i Sektionsstyrelse (sektion 3) och redaktionssekreterare för serien Études romanes de Lund.

Jag har nyligen författat ett läromedel i franska ("À vous 2", 2017). Jag arbetar ibland som översättare, tolk och illustratör.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Sedan VT 2011 forskar inom ett tvärvetenskapligt projekt om 1700-tals resenären J. J. Björnståhl (finansierat av VR med J. Stenström som projektledare). 
Genom sina brev publicerade 1780-84 rapporterar Björnståhl från sin resa i Europa. Projektets syfte är att analysera resebreven utifrån olika perspektiv. Jag bidrar med en studie av de diskursiva strategier som Björnståhl använder i sina brev från Italien och Frankrike för att konstruera nya kunskapsobjekt och övertyga läsaren om dessas trovärdighet. Det rika informativa innehållet är disponerat på olika sätt och olika mönster dyker upp: ibland lista-formatet, utan någon vidare inre hierarkisk struktur på det informativa innehållet; ibland kan man skönja en struktur huvudämne/digressioner; ibland är innehållet snarare disponerat enligt strukturen huvudtanke/exempla. Om ett argumenterande syfte styr den senare formen, så styrs de två förra snarare av ett rent deskriptivt syfte (det handlar då om mycket informationstäta brev, innehållande uppgifter om vetenskapens framgångar på alla tänkbara kunskapsområden). Narrativa inslag, där resenärens upplevda erfarenheter och subjektiva intryck bereds plats, är sällsynta. Dessa empiriska iakttagelser bidrar till att teckna bilden av Björnståhl som en upplysningstidsvetenskapsman. Starka genre-bestämmelser verkar ligga till grund för Björnsthåls val, samtidigt som man kan skönja det starka inflytandet från dåtidens apodemiska litteratur.

Böcker (4 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (14 st)

Bokkapitel (3 st)

Konferensbidrag (10 st)

Working papers (1 st)

Recensioner (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Administrativt

  • FFU-ansvarig för Franska
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 3, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Carla Killander Cariboni

Universitetslektor, FFU-ansvarig

  • Franska
  • Språk- och litteraturcentrum

Docent

  • Italienska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post carla.killander_caribonirom.luse

Rum SOL:L516a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefon 046–222 32 72