Person

Johanna Svensson

Forskare

  • Latin
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post johanna.svenssonklass.luse

Rum SOL:L409

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag disputerade i maj 2015 på en avhandling med titeln Latin Letters from Clergymen in the Province of Scania (Eastern Denmark – Southern Sweden) in the Seventeenth Century. A Critical Edition with Introduction, Translation and Commentaries (Artos förlag).

Just nu arbetar jag med en edition av Johannes av Rheinfeldens Ludus cartularum moralisatus. Projektet bekostas av ett stipendium från Åke Wibergs Stiftelse. Andra forskningsintressen är stamböcker (alba amicorum) och Georg Stiernhielms filosofiska fragment. Från och med hösten 2022 är jag en av redaktörernaför forskningsnätverket Colloquium Balticums antologiprojekt ”Neo-Latin andHumanist Greek poetry in the Baltic Region. An Anthology”

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Johanna Svensson

Forskare

  • Latin
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post johanna.svenssonklass.luse

Rum SOL:L409

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10