Person

Johanna Svensson

Forskare

  • Latin
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post johanna.svenssonklass.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag disputerade i maj 2015 på en avhandling med titeln Latin Letters from Clergymen in the Province of Scania (Eastern Denmark – Southern Sweden) in the Seventeenth Century. A Critical Edition with Introduction, Translation and Commentaries (Artos förlag).

Just nu arbetar jag med en edition av Johannes av Rheinfeldens Ludus cartularum moralisatus. Projektet bekostas av ett stipendium från Åke Wibergs Stiftelse. Andra forskningsintressen är stamböcker (alba amicorum) och Georg Stiernhielms filosofiska fragment.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mina huvudsakliga forskningsintressen finns inom nylatin och medeltidslatin. Jag har sysslat en hel del med textutgivning, men är också mycket intresserad av förhållandet mellan latinet och folkspråken, inte minst i tidigmodern tid.

Böcker (2 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (3 st)

Förord (2 st)

Konferensbidrag (6 st)

Övrigt (1 st)

Johanna Svensson

Forskare

  • Latin
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post johanna.svenssonklass.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20