Person

Daniel Helsing

Doktorand

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post daniel.helsinglitt.luse

Telefon 046–222 08 15

Rum SOL:H220b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är doktorand i litteraturvetenskap sedan september 2013. Mitt avhandlingsprojekt handlar om samtida populärvetenskap, med ett särskilt fokus på fysik och astronomi. Mina analyser fokuserar på de narrativa strukturer, litterära tekniker och retoriska strategier populärvetenskapliga författare använder för att konstruera narrativ om universum, vetenskapen och mänsklighetens roll i universum.

Jag är också intresserad av klimatförändringar och Antropocen i olika genrer och medier.

Forskningsintressen: populärvetenskap; vetenskapskommunikation; medievetenskap; cultural studies; miljöhumaniora; biokultur; filosofiska och praktiska frågor rörande tvärvetenskap; narrativ över media- och genregränser; narrativ och psykologi; virtuella gemenskaper; trender; skateboardstudier; punkstudier.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Artiklar (4 st)

Bokkapitel (1 st)

Konferensbidrag (4 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Daniel Helsing

Doktorand

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post daniel.helsinglitt.luse

Telefon 046–222 08 15

Rum SOL:H220b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20