Grekiska (antik och bysantinsk)

Receptionist

  • Driftsenhet SOL
  • Driftsenhet HT

Utbildningsadministratör

  • Grekiska (antik och bysantinsk)
  • Grekiska (nygrekiska)
  • Italienska
  • Latin
  • Rumänska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post gustav.brissmansol.luse

Telefon
046–222 32 10 (receptionist)