lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Italienska


Verner Egerland

FFU-ansvarig, professor

verner.egerlandrom.luse
046–222 88 03


Katarina Wickström

bibliotekarie

katarina.wickstromhtbibl.luse
046–222 93 08, 046–222 32 15