Forskning

På SOL finns en mångfald av forskningsperspektiv inom språkvetenskapliga ämnen, litteraturvetenskapliga ämnen, områdesstudier och andra ämnen. Perspektiven är t.ex. synkrona, diakrona, tillämpade och didaktiska. Forskningen sker i samarbete inom och mellan ämnen på SOL men också med ämnen vid andra fakulteter inom Lunds universitet och vid andra lärosäten, både nationellt och internationellt. Det finns över 30 forskningsämnen:   

Forskning bedrivs av forskare, postdok-forskare, lektorer, professorer och forskarstuderande kring alla tänkbara perspektiv, nivåer och kombinationer inom språk, litteratur, områdesstudier och andra ämnen. Forskningen presenteras och diskuteras löpande på forskarseminarier knutna till forskningsämnet, på tematiska seminarier eller på flervetenskapliga seminarier.

Forskarutbildning

Doktorsexamen är den högsta akademiska examen man kan få. Den svenska doktorsexamen är på 240 poäng. Utbildningen fram till doktorsexamen ska normalt ta fyra år vid studier på heltid. I praktiken tar det ibland längre tid. I utbildningen ingår dels läskurser, dels arbete med avhandlingen och samarbete med handledaren. Denna forskningsuppgift ska resultera i en vetenskaplig avhandling – doktorsavhandlingen.

Organisation

Forsknings- och forskarutbildningsverksamheten vid SOL-centrum samordnas av biträdande prefekten för forskning och forskarutbildning.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2023-11-16