Tillgodoräknanden

Begreppet "tillgodoräknande" används på några olika sätt. Här vid institutionen handlägger vi främst tillgodoräknanden inom kurs eller program (ekvivalering), men man kan också tillgodoräkna hela kurser i examen. Begreppet tillgodoräknade används också för den som studerar utomlands inom utbytesprogram.

Tillgodoräknanden – ekvivalering

Om du är antagen och registrerad på ett program eller en kurs hos oss och tidigare har läst andra kurser som motsvarar någon eller några av kurserna/delkurserna inom vår utbildning, kan du ansöka om att få tillgodoräkna dig dessa. Du har möjlighet att få kurser från universitet och högskolor i hela Sverige och övriga världen tillgodoräknande. Din förfrågan handläggs av studievägledaren, och beslut fattas av examinatorn. Notera att du alltså måste ha sökt, blivit antagen samt vara registrerad på programmet eller kursen innan du har möjlighet att ansöka om tillgodoräknade.

Tänk på detta om du vill tillgodoräkna dig en kurs eller en delkurs

  • Vi tillgodoräknar inte kurser/delkurser som omfattar betydligt färre poäng än den av våra kurser som tillgodoräknandet gäller, och vi tillåter normalt inte att man kompletterar med inlämningsuppgifter eller liknande för att komma upp i denna poängsumma.
  • Tillgodoräknande av poäng kan påverka din rätt till studiemedel från CSN.
  • Tillgodoräknade kurser/delkurser får betyget TG i ladok.
  • Handläggningstiden varierar, men ju bättre underlag desto snabbare handläggning. Kontakta studievägledaren i god tid. 
  • Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett som du kan hämta här:
  • Blankett för ansökan om tillgodoräknande

Till ansökan ska bifogas

(om kurserna inte är från Språk- och litteraturcentrum)
  • Ladok-utdrag (eller motsvarande) där det framgår vilka kurser du vill tillgodoräkna dig samt poängantal för dessa.
  • Kursplaner och litteraturlistor över dina tidigare jämförbara kurser som du vill tillgodoräkna. Litteraturlistan ska vara från den termin du läste kursen.

Kontakta din studievägledare

  • Kontakta din studievägledare innan du påbörjar din ansökan om tillgodoräknande av kurser/delkurser. 

Tillgodoräkna kurser i examen

Om du har läst hela kurser vid något annat lärosäte, i Sverige eller utomlands, kan du ansöka om att få dem tillgodoräknade i din examen. Om du läser inom ett program ska programkoordinatorn godkänna tillgodoräknandet. Om du läser till en examen på fristående kurser kan examensavdelningen tillgodoräkna kurser utanför huvudområdet i din examen. Kurser lästa utomlands kan alltså också ofta tillgodoräknas i examen. Mer information om det finns hos examensavdelningen (se under Frågor och svar). 

Tillgodoräknande av utbytesstudier

Om du har varit iväg på utbytesstudier kan dina kurser antingen tillgodoräknas eller ekvivaleras. Bäst information får du från Internationella kontoret vid HT om du är student vid SOL.

Kontakta studievägledaren för ditt ämne

Examensavdelningen handlägger din ansökan om examen

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2021-04-16