FFU-ansvarig

FFU-ansvarig, Litteraturvetenskap

Torbjörn Forslid

Professor, FFU-ansvarig

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post torbjorn.forslidlitt.luse

Telefon 046–222 84 73

Rum SOL:H220a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Professor vid Lunds universitet 2011

Universitetslektor vid Malmö högskola 2000-2011, docent 2007
Fil doktor i litteraturvetenskap, Lund 2000
Civilekonomexamen med internationell inriktning, Lund 1986

Ledamot av Vetenskapsrådets expertgrupp för genus 2007-2012

Kritiker och kulturskribent i Sydsvenskan. Har även medverkat i en rad andra mediala sammanhang: TV, radio etc

Senaste böcker (samtliga tills med Anders Ohlsson):
Författaren som kändis (2011)
Fenomenet Björn Ranelid (2009)
Litteraturens offentligheter (2009)(red)

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (7 st)

Redaktörskap (5 st)

Artiklar (13 st)

Bokkapitel (13 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Administrativt

  • FFU-ansvarig för Litteraturvetenskap
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 2, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Torbjörn Forslid

Professor, FFU-ansvarig

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post torbjorn.forslidlitt.luse

Telefon 046–222 84 73

Rum SOL:H220a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: paul.tenngartlitt.luse | 2021-02-25