Barnlitteratur

Barnlitteratur

I detta ämne studeras barnlitteraturens historia ingående. Barns läsning sätts också in i ett vidare sammanhang där barnkultur och barns allmänna villkor diskuteras. Här studeras också hur barnlitteraturen utvecklas från att vara en angelägenhet för fåtalet till att bli en integrerad del i flertalet barns uppväxt. Kursen ger även kunskaper om barnlitteraturens utveckling i mediesamhället. Studierna ger en viss förtrogenhet med barnlitteraturforskning som disciplin. Dessutom studeras teori och metod samt barnlitteraturen i samhället. Barnlitteratur kan studeras på grundnivå och avancerad nivå och kan utgöra huvudämne i kandidat-, magister och masterexamen.

Arbetsmarknadsanknytning

De studenter som har genomgått utbildningen i barnlitteratur har stor nytta av sina förvärvade kunskaper vid arbete inom bibliotek, skola, förskola, daghem och jämförbara verksamheter. En särskilt värdefull färdighet som man får med sig från utbildningen är förmågan att analysera och kritiskt tolka litterära texter. En annan färdighet är att muntligt och skriftligt kunna argumentera för eller emot en sak. En tredje färdighet är att kunna skriva en vetenskaplig text vilket man har användning för också vid författandet av andra typer av sakprosa. Några som har genomgått utbildningen har blivit recensenter av barnlitteratur i dagspress eller kommit att arbeta på barnboksförlag.

Barnlitteratur

Sektionsföreståndare
Rikard Loman

Expedition
Humanisthuset H417

Studievägledning
Humanisthuset H122b

Utbildningsutbud

Bibliotekets ämnesguide

Sidansvarig: paul.tenngartlitt.luse | 2023-11-15