Rumänska

I och med att förbindelserna med det nya, öppna Rumänien intensifieras behöver Sverige fler yrkesutbildade personer som kan rumänska, särskilt som Rumänien numera ingår i EU. Detta innebär att det kommer att finnas ett ökat behov av översättare och även av rumänskkunniga ekonomer, jurister, samhällsvetare och tekniker. Man kan också räkna med en växande turistsektor.

Lunds universitet kan som det enda i Skandinavien erbjuda kurser i rumänska och intresset för ämnet är stigande. Kurserna i rumänska avser att ge muntlig och skriftlig språkfärdighet samt orientering om kulturella, litterära och samhälleliga förhållanden i Rumänien. I övrigt är studierna främst inriktade på skönlitteratur och litteraturhistoria eller på sakprosa och realia. All undervisning är internetbaserad. Nätkurserna kan läsas både på helfart eller halvfart. För den första nivån krävs inga förkunskaper i rumänska. 

Efter nivån 61-90 högskolepoäng kan du åka som utbytesstudent och studera upp till ett läsår vid ett av vara tre kontaktuniversitet i Bukarest, Cluj och Iasi.

Nedan ser du en schematisk översikt över den huvudsakliga studiegången i rumänska. För att se hela kursutbudet i rumänska väljer du Utbildningsutbud i menyn.

Rumänska

Sektionsföreståndare
Ingela Johansson

Studierektor
Malin Ågren

Expedition
Lingvisthuset L516b

Studievägledning
Humanisthuset H125

Utbildningsutbud

Bibliotekets ämnesguide

Sidansvarig: malin.agrenrom.luse | 2023-11-16