lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag arbetar som lektor i franska och svenska som andraspråk på Språk- och Litteraturcentrum. Jag undervisar främst inom kurser i fonetik på franska och svenska som andraspråk men har även undervisat i fransk grammatik och på nybörjarkurser i franska och svenska.

Jag arbetar även som pedagogisk utvecklare på Lunds Universtitets Humanistlaboratorium. Förutom att samordna kursverksamheten i labbet håller jag i kurser om olika datorprogram som används inom forskning, t.ex. transkriptionsverktyget CLAN.

I min forskning intresserar jag mig för språkinlärning med fokus på fonologisk utveckling hos andraspråksinlärare och tvåspråkiga barn. Jag disputerade 2014 i franska med språkvetenskaplig inriktning på en avhandling med titeln "Le développement phonético-phonologique du français chez des enfants bilingues simultanés et successifs". I avhandlingen studerade jag åtta barns fonologiska utveckling i franska och svenska från tre till sex års ålder.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Frida Splendido

Universitetslektor
Svenska som främmande språk
Svenska som andraspråk
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post frida.splendidonordlund.luse

Telefon 046–222 96 76

Rum SOL:L507a

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20