Person

Frida Splendido

Universitetslektor

  • Svenska som andraspråk
  • Språk- och litteraturcentrum

Biträdande föreståndare

  • Humanistlaboratoriet

Kontaktinformation

E-post frida.splendidonordlund.luse

Telefon 046–222 96 76

Rum SOL:L507a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Lektor i svenska som andraspråk och svenska som främmande språk, biträdande föreståndare för Humanistlaboratoriet

Jag är huvudlärare för sva-kurserna inom lärarutbildingen och undervisar främst just på våra lärarutbildningskurser men undervisar också på andra kurser där språkinlärning är i fokus. Jag har emellanåt även nybörjarkurser i svenska.

I min forskning intresserar jag mig för språkundervisnign och språkinlärning hos nybörjare på ett andraspråk, särskilt med fokus på den fonetiska och fonologiska utvecklingen.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 1, Språk- och litteraturcentrum
Frida Splendido

Universitetslektor

  • Svenska som andraspråk
  • Språk- och litteraturcentrum

Biträdande föreståndare

  • Humanistlaboratoriet

Kontaktinformation

E-post frida.splendidonordlund.luse

Telefon 046–222 96 76

Rum SOL:L507a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10