Person

Frida Splendido

Universitetslektor

  • Svenska som andraspråk
  • Svenska som främmande språk
  • Språk- och litteraturcentrum

Biträdande föreståndare

  • Humanistlaboratoriet

Kontaktinformation

E-post frida.splendidonordlund.luse

Telefon 046–222 96 76

Rum
SOL:L507a (Svenska som andraspråk)
L507a (Svenska som främmande språk)

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag arbetar som lektor i svenska som andraspråk på Språk- och Litteraturcentrum. Jag är huvudlärare för sva-kurserna inom lärarutbildingen och undervisar främst just på våra lärarutbildningskurser men undervisar också på andra kurser där språkinlärning är i fokus. Jag har emellanåt även nybörjarkurser i svenska.

I min forskning intresserar jag mig för språkinlärning hos tvåspråkiga barn och nybörjare på ett andraspråk, särskilt med fokus på den fonetiska och fonologiska utvecklingen.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (1 st)

Konferensbidrag (9 st)

Övrigt (7 st)

Undervisning

Frida Splendido

Universitetslektor

  • Svenska som andraspråk
  • Svenska som främmande språk
  • Språk- och litteraturcentrum

Biträdande föreståndare

  • Humanistlaboratoriet

Kontaktinformation

E-post frida.splendidonordlund.luse

Telefon 046–222 96 76

Rum
SOL:L507a (Svenska som andraspråk)
L507a (Svenska som främmande språk)

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10