lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag arbetar som lektor i franska och svenska som andraspråk på Språk- och Litteraturcentrum. Jag undervisar främst inom kurser i fonetik på franska och svenska som andraspråk men har även undervisat i fransk grammatik och på nybörjarkurser i franska och svenska.

Jag arbetar även som pedagogisk utvecklare på Lunds Universtitets Humanistlaboratorium. Förutom att samordna kursverksamheten i labbet håller jag i kurser om olika datorprogram som används inom forskning, t.ex. transkriptionsverktyget CLAN.

I min forskning intresserar jag mig för språkinlärning med fokus på fonologisk utveckling hos andraspråksinlärare och tvåspråkiga barn. Jag disputerade 2014 i franska med språkvetenskaplig inriktning på en avhandling med titeln "Le développement phonético-phonologique du français chez des enfants bilingues simultanés et successifs". I avhandlingen studerade jag åtta barns fonologiska utveckling i franska och svenska från tre till sex års ålder.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (1 st)
Konferensbidrag (9 st)
Övrigt (7 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Frida Splendido

Universitetslektor
Svenska som andraspråk
Svenska som främmande språk
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post frida.splendidonordlund.luse

Telefon 046–222 96 76

Rum
SOL:L507a (Svenska som andraspråk)
L507a (Svenska som främmande språk)

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20