lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ämneslärarutbildningen

Franska inom ämneslärarutbildningen

Det går att läsa franska inom ämneslärarutbildningen både som ingångsämne och som andraämne. 

Du hittar allmän information om ämneslärarutbildningen via denna länk: Ämneslärarutbildningen

Du kan läsa mer om Franskans kurser inom ämneslärarutbildningen om du följer länken nedan. Notera dock att du måste vara antagen till ämneslärarutbildningen för att kunna söka och läsa dessa kurser: kursutbud ämneslärarutbildningen.

De nuvarande kurserna inom franska i ämneslärarutbildningen heter:

 

Franska 1, 30 hp (ÄFRD01) höst 

Franska 2, 30 hp (ÄFRD02) vår 

Franska III, 30 hp (ÄFRD04) höst

 

 

För den som redan har läst relevanta ämneskurser utanför ämneslärarutbildningen erbjuder Lunds universitet möjligheten att studera till lärare via Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU).

Om du vill ställa frågor specifikt om franska inom ämneslärarutbildningen, kontakta gärna Petra Bernardini, studierektor för franska, eller Malin Ågren (ansvarig för franska inom ämneslärarutbildningen och för didaktikseminariet i Romanska språk)

 Om du har allmänna frågor om ämneslärarutbildningen, inklusive KPU, kontakta istället studievägledare för ämneslärarutbildningen.