Ämneslärarutbildningen

Franska inom ämneslärarutbildningen

Det går att läsa franska inom ämneslärarutbildningen som andraämne. Du hittar allmän information på Ämneslärarutbildningen.

De nuvarande kurserna inom franska i ämneslärarutbildningen är:

Franska 1, 30 hp (ÄFRD01) höst 

Franska 2, 30 hp (ÄFRD02) vår

Franska 3, 30 hp (ÄFRD14) höst

Notera att du måste vara antagen till ämneslärarutbildningen för att kunna söka och läsa dessa kurser.

För den som redan har läst relevanta ämneskurser utanför ämneslärarutbildningen erbjuder Lunds universitet möjligheten att studera till lärare via Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU).

Om du vill ställa frågor specifikt om franska inom ämneslärarutbildningen, kontakta gärna studierektor för franska Malin Ågren, även ansvarig för franska inom ämneslärarutbildningen och för didaktikseminariet i Romanska språk.

 Om du har allmänna frågor om ämneslärarutbildningen, inklusive KPU, kontakta istället studievägledare för ämneslärarutbildningen.

Sidansvarig: malin.agrenrom.luse | 2021-02-11