Tyska

Alexander Bareis

Docent, FFU-ansvarig

  • Tyska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post alexander.bareistyska.luse

Telefon 046–222 91 63

Rum SOL:L315a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag disputerade i maj 2007 vid Göteborgs universitet med en avhandling i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning, som undersöker förhållandet mellan fiktionsteori och berättarteori. Mellan 2008 och 2013 har jag varit anställt som forskarassistent vid SOL med medel från Vetenskapsrådet. Sedan höstterminen 2013 arbetar jag som universitetslektor. Jag undervisar i litteratur och muntlig språkfärdighet på grund- och avancerad nivå, handleder kandidatuppsatser i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning och är SI-metodhandledare för ämnen engelska och tyska. Sedan höstterminen 2013 är jag även koordinator för masterprogrammet "Litteratur-kultur-media". Februari 2013 blev jag antagen som oavlönad docent i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal