Person

Oscar Jansson

Doktorand

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post oscar.janssonlitt.luse

Telefon 046–222 49 78

Rum SOL:H206

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är doktorand i litteraturvetenskap sedan 2014. Mitt avhandlingsprojekt har en bas i litteraturhistoriografi och receptionsestetik, och handlar om interaktioner mellan genre- och mediesystem under 1900-talet. Fokus ligger vid att analysera förståelser av Graham Greenes författarskap och verk i Storbritannien, USA, Frankrike och Sverige; hur de skapats och interagerar, samt hur de speglar bredare processer i 1900-talslitteraturen.

Jag har tidigare sysslat med bland annat ideologikritik i Chuch Palahniuks romaner och parodins många funktioner i den animerade tv-serien Futurama.

Sommaren 2017 deltog jag i School of Criticism and Theory vid Cornell University. Våren 2019 är jag gästdoktorand vid Center for Reception Study, KU Leuven (https://receptionstudies.be)

Jag deltar i projektet Echo Chamber of Reading (https://www.komplitt.com), och är medredaktör till antologin The Geschlecht Complex: Categorial Translations of Gender, Genre and Ontology.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mitt avhandlingsprojekt behandlar frågor om reception och litteraturhistorieskrivning aktualiserade av litterära verk som cirkulerar internationellt och överskrider traditionella konceptuella gränser för genre och media. Projektets empiriska bas finns i receptionen av den engelska 1900-talsförfattaren Graham Greene. Han var internationellt verksam under sex decennier och skrev i flera genrer och medier, och var dessutom kritiker, förläggare och journalist verksam i Storbritannien, USA och Kontinentaleuropa. Den omfångsrika akademiska receptionen har dock nästintill uteslutande fokuserat på Greene som romanförfattare; den variation som tillskrivs författarskapet handlar primärt om att det rymmer både thrillers och 'Great Novels', och att Greene ibland samarbetade med filmskapare. Men den sammantagna bibliografin och Greenes aktörskap på olika kulturella arenor indikerar att hans verk producerats genom och cirkulerats i en mängd olika värderingssystem som inte ryms inom roman- eller filmtraditionen. Genom att analysera den internationella receptionen av Greenes författarskap genom en extensiv och icke-binär epistemologi hämtad från dekonstruktivstisk historiografi och kritisk feministisk sociologi är projektets ambition dels att åskådliggöra mekanismerna bakom homogeniseringen av Greenes œuvre, dels att främja förståelsen av interaktioner mellan genre-, media- och värderingssystem i produktion och reception av litterära verk.

Oscar Jansson

Doktorand

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post oscar.janssonlitt.luse

Telefon 046–222 49 78

Rum SOL:H206

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20