Person

Oscar Jansson

Doktorand

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post oscar.janssonlitt.luse

Telefon 046–222 49 78

Rum SOL:H206

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är doktorand i litteraturvetenskap och disputerar vintern 2021. Jag undervisar på grund- och masternivå, främst i barnlitteratur och litteraturteori.

Mitt avhandlingsprojekt handlar om interaktioner mellan genre- och mediesystem under 1900-talet. Fokus ligger vid att analysera förståelser av Graham Greenes författarskap och verk i Storbritannien, USA, Frankrike och Sverige; hur de skapats och interagerar, samt hur de speglar bredare processer i 1900-talslitteraturen.

Jag har även skrivit om Virginia Woolfs romanestetik, ideologikritik hos Chuch Palahniuk, Johan Runebergs nationalromantik och parodins funktioner i Futurama.

Sommaren 2017 deltog jag i School of Criticism and Theory vid Cornell University. Våren 2019 var jag gästdoktorand vid Center for Reception Study, KU Leuven (https://receptionstudies.be)

Jag deltar i projektet Echo Chamber of Reading (https://www.komplitt.com) och är medredaktör till The Geschlecht Complex: Categorial Translations of Gender, Genre and Ontology.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Undervisning

Oscar Jansson

Doktorand

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post