Person

Lars-Olof Delsing

Professor

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lars-olof.delsingnordlund.luse

Telefon 046–222 87 22

Rum SOL:L313b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är född i Umeå och uppvuxen i Malmö, filosofie doktor i nordiska språk 1993, docent 2000 och professor i nordiska språk 2004. Jag undervisar främst inom grammatik och språkhistoria.

Jag har forskat främst inom grammatik (särskilt morfosyntax) och språkhistoria, men även lett ett forskningsprojekt om språkförståelse bland ungdomar i Norden. Grammatiska fenomen som jag intresserat mig för är nominalfrasens uppbyggnad i de nordiska språken och ordföljdsförändringar i svensk språkhistoria såsom förlusten av OV-ordföljd, uppkomsten av prepositionsstrandning, kilkostruktionen. Jag har även gjort en filologisk studie av den fornsvenska konungastyrelsen.

På senare tid har jag studerat talspråklig variation, bland annat i en studie av exklamativa satser i de skandinaviska språken och dialekterna, och en studie av verbmorfologin i västerbottniska. Huvudfokus ligger dock på en större översikt över svensk syntax (tillsammans med Cecilia Falk, Stockholm).

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (3 st)

Redaktörskap (5 st)

Artiklar (6 st)

Bokkapitel (11 st)

Konferensbidrag (4 st)

Recensioner (15 st)

Handledning vid Lunds universitet (4 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Ledare (tillsammans med Gunlög Josefsson) för Grammatikseminariet vid Språk- och litteraturcentrum

Redaktör (tillsammans med Karl G Johansson) för Arkivför nordisk filologi.

Lars-Olof Delsing

Professor

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lars-olof.delsingnordlund.luse

Telefon 046–222 87 22

Rum SOL:L313b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10