Person

Verner Egerland

Professor, FFU-ansvarig

  • Italienska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post verner.egerlandrom.luse

Telefon 046–222 88 03

Rum SOL:L514a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är professor i romanska språk, särskilt italienska, i Lund. Min undervisning handlar framför allt om skriftlig språkfärdighet, grammatik och översättning, samt italiensk språk- och litteraturhistoria.
Min forskning berör framför allt italiensk språkhistoria och dialektologi, i någon mån jämförande romanistik och ibland dessutom svenska. Genom åren har jag samarbetat med olika institutioner i Italien: Florens, Venedig, Padua, Perugia och Rom.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
  • FFU-ansvarig för Italienska
Verner Egerland

Professor, FFU-ansvarig

  • Italienska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post verner.egerlandrom.luse

Telefon 046–222 88 03

Rum SOL:L514a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10