Person

Verner Egerland

Professor, FFU-ansvarig

  • Italienska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post verner.egerlandrom.luse

Telefon 046–222 88 03

Rum SOL:L514a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är professor i romanska språk, särskilt italienska, i Lund. Min undervisning handlar framför allt om skriftlig språkfärdighet, grammatik och översättning, samt italiensk språk- och litteraturhistoria. Jag är huvudlärare i Översättarutbildningens inriktning mot italienska och leder fristående kurser i översättning från italienska till svenska.
Min forskning berör framför allt italiensk språkhistoria och dialektologi, i någon mån jämförande romanistik och ibland dessutom svenska. Genom åren har jag samarbetat med olika institutioner i Italien: Florens, Venedig, Padua och Perugia.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (4 st)

Artiklar (23 st)

Bokkapitel (24 st)

Encyklopediartiklar (9 st)

Konferensbidrag (4 st)

Working papers (11 st)

Recensioner (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Administrativt

  • FFU-ansvarig för Italienska

Undervisning

Verner Egerland

Professor, FFU-ansvarig

  • Italienska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post verner.egerlandrom.luse

Telefon 046–222 88 03

Rum SOL:L514a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10