lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag arbetar som forskare med projektet: Meningskapande för autism, ADHD, OCD och Tourette Syndrom: ett kognitivt semantiskt perspektiv. Projektet är finansierat av Crafoordska Stiftelsen och Torsten Söderbergs stiftelse. Inom projektet undersöker jag meningsskapande i skriftlig kommunikation om dessa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Projektet undersöker vilka grundläggande konceptuella strukturer som möjliggör representationer av autism, ADHD, OCD och TS i skriftlig kommunikation och hur dessa förhåller sig till övergripande kommunikativa syften. Konstruerar och använder, till exempel, medicinsk profession och patienter gemensamma eller skilda betydelsesystem för dessa funktionsnedsättningar?

Forskning

Om forskningen

Jag arbetar som forskare med projektet: Meningskapande för autism, ADHD, OCD och Tourette Syndrom: ett kognitivt semantiskt perspektiv. Projektet är finansierat av Crafoordska Stiftelsen och Torsten Söderbergs stiftelse. Inom projektet undersöker jag meningsskapande i skriftlig kommunikation om dessa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Projektet undersöker vilka grundläggande konceptuella strukturer som möjliggör representationer av autism, ADHD, OCD och TS i skriftlig kommunikation och hur dessa förhåller sig till övergripande kommunikativa syften. Konstruerar och använder, till exempel, medicinsk profession och patienter gemensamma eller skilda betydelsesystem för dessa funktionsnedsättningar?

Publikationer

Artiklar (5 st)
Konferensbidrag (3 st)

Jenny Hartman

Forskare
Engelska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post jenny.hartmanenglund.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20