Person

Jenny Hartman

Forskare

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post jenny.hartmanenglund.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag arbetar som forskare med projektet: Meningskapande för autism, ADHD, OCD och Tourette Syndrom: ett kognitivt semantiskt perspektiv. Projektet är finansierat av Crafoordska Stiftelsen och Torsten Söderbergs stiftelse. Inom projektet undersöker jag meningsskapande i skriftlig kommunikation om dessa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Projektet undersöker vilka grundläggande konceptuella strukturer som möjliggör representationer av autism, ADHD, OCD och TS i skriftlig kommunikation och hur dessa förhåller sig till övergripande kommunikativa syften. Konstruerar och använder, till exempel, medicinsk profession och patienter gemensamma eller skilda betydelsesystem för dessa funktionsnedsättningar?

Forskning

Jag arbetar som forskare med projektet: Meningskapande för autism, ADHD, OCD och Tourette Syndrom: ett kognitivt semantiskt perspektiv. Projektet är finansierat av Crafoordska Stiftelsen och Torsten Söderbergs stiftelse. Inom projektet undersöker jag meningsskapande i skriftlig kommunikation om dessa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Projektet undersöker vilka grundläggande konceptuella strukturer som möjliggör representationer av autism, ADHD, OCD och TS i skriftlig kommunikation och hur dessa förhåller sig till övergripande kommunikativa syften. Konstruerar och använder, till exempel, medicinsk profession och patienter gemensamma eller skilda betydelsesystem för dessa funktionsnedsättningar?

Artiklar (6 st)

Konferensbidrag (3 st)

Övrigt (1 st)

Jenny Hartman

Forskare

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post jenny.hartmanenglund.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20