Studievägledning

Studievägledning, Svenska som andraspråk

asa.wikstromsol.luse | 2022-03-14
Åsa Wikström

Studievägledare

 • Svenska
 • Danska
 • Isländska
 • Svenska som andraspråk
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post asa.wikstromsol.luse

Telefon 046–222 86 99

Rum SOL:H122b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Studievägledare för nordiska språk, dvs danska, isländska och svenskämnena (svenska, språklig inriktning, språkkonsultprogrammet och svenska som andraspråk). Också studievägledare för masterprogrammet i språk och språkvetenskap.

Mottagning enligt överenskommelse.

Forskning

Administrativt

 • Studievägledare för Danska, Isländska, Svenska och Svenska som andraspråk
 • Ledamot, Styrelsen, Språk- och litteraturcentrum

Övriga uppdrag och meriter

Avdelningschef för utbildningsadministrationen.

Filosofie licentiat, nordiska språk

Åsa Wikström

Studievägledare

 • Svenska
 • Danska
 • Isländska
 • Svenska som andraspråk
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post asa.wikstromsol.luse

Telefon 046–222 86 99

Rum SOL:H122b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefontider

Enligt överenskommelse

Besökstider

Enligt överenskommelse

Sidansvarig: lena.larssonnordlund.luse | 2021-02-24