lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Svenska som andraspråk

Studievägledning, Svenska som andraspråk

Studievägledare för nordiska språk, dvs danska, isländska och svenskämnena (svenska, språklig inriktning, språkkonsultprogrammet och svenska som andraspråk). Också studievägledare för masterprogrammet i språk och språkvetenskap.

Telefon- och mottagningstider (under terminstid):

  • Telefon: tisdag 10–11 och torsdag 13–14
  • Mottagning: tisdag 11–12.30 och torsdag 14–15

Det går bra att ringa även utanför telefontiderna; om jag har möjlighet svarar jag. Boka gärna tid för längre samtal utanför mottagningstiderna.

Ledig 17–21/2.

Forskning

Administrativt

Uppdrag

  • Studievägledare för Danska, Isländska, Svenska och Svenska som andraspråk
  • Ledamot, Styrelsen, Språk- och litteraturcentrum

Övriga uppdrag och meriter

Filosofie licentiat, nordiska språk

Åsa Wikström

Studievägledare
Svenska
Danska
Isländska
Svenska som andraspråk
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post asa.wikstromsol.luse

Telefon 046–222 86 99

Rum SOL:H122b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefontider

Under terminstider: tisdag 10–11 och torsdag 13–14

Besökstider

Under terminstider: tisdag 11–12.30, torsdag 14–15