lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Svenska som andraspråk

Studievägledning, Svenska som andraspråk

Studievägledare för nordiska språk, dvs danska, isländska och svenskämnena (svenska, språklig inriktning, språkkonsultprogrammet och svenska som andraspråk). Också studievägledare för masterprogrammet i språk och språkvetenskap.

Telefon- och mottagningstider (under terminstid):

  • Telefon: tisdag 10–11 och torsdag 13–14
  • Mottagning: tisdag 11–12.30 och torsdag 14–15

Det går bra att ringa även utanför telefontiderna; om jag har möjlighet svarar jag. Boka gärna tid för längre samtal utanför mottagningstiderna.

Semester 28–30 oktober.

Forskning

Administrativt

Uppdrag

  • Studievägledare för Danska, Isländska, Svenska och Svenska som andraspråk
  • Ledamot, Styrelsen, Språk- och litteraturcentrum

Övriga uppdrag och meriter

Filosofie licentiat, nordiska språk