Antagningsprovet

Allmänt om provet

Utbildningen är en yrkesinriktad utbildning och bygger på att den enskilde har språkintresse, utvecklad språkkänsla, god läsförståelse och god formuleringsförmåga. Med ett behörighetsgivande antagningsprov vill vi försäkra oss om att de studenter som antas både är motiverade och har den språkkänsla och formuleringsförmåga som krävs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen och bli en bra språkkonsult. Ett godkänt antagningsprov krävs för behörighet till programmet. Provet kommer också att fungera som urvalsgrund för en tredjedel (10 st.) av platserna. En tredjedel (10 st.) antas med högskoleprovet och en tredjedel (10 st.) med gymnasiebetyg som urvalsgrund. Den som ansöker till programmet och uppfyller områdesbehörighet 6/6A blir automatiskt anmälda till antagningsprovet (läs mer om särskild behörighet och meritpoäng här: https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/behorighet/). Detaljerad information om provet skickas ut per e-post till alla anmälda efter sista anmälningsdag.

Tid för antagningsprovet

I år blir provet digitalt.

Tid för antagningsprovet inför vårterminen 2022:

25/11 2021, kl. 15.00–20.00. OBS: du måste logga in 45 minuter i förväg!

Anvisningar för digitalt antagningsprov 2021

Läs igenom informationen nedan noggrant och i god tid innan tentan så att du är förberedd och vet vilken utrustning som krävs för att kunna skriva tentan. Inom kort publiceras finns alla anvisningar som pdf.

Om du, efter att ha läst igenom dokumentet, har ytterligare frågor om provet – kontakta Anna W Gustafsson eller Kikki Nillasdotter. Ytterligare instruktioner om provdagen kommer efter anmälan.

Nödvändig utrustning

 • Dator med en uppdaterad version av någon av följande webbläsare: Chrome, Safari, Firefox eller Edge (tentan skrivs på Inspera, en online-plattform för digital tentamen)
 • Zoom för datorn (https://zoom.us/download) och Zoom-app för mobil eller surfplatta
 • Kamera (en på datorn och en vid sidan om dig, t.ex. mobil eller surfplatta)
 • Legitimation (ID-kort, körkort, pass eller LU-kort)

INFÖR PROVET

 1. Ladda ner Zoom-appen till din dator och till din andra enhet (mobil eller surfplatta). 
  a) Prova att du kan dela hela din datorskärm (share screen) i Zoom. Under provet kommer du att göra detta i ett breakout-rum (digitalt grupprum). Tänk på att vissa datorer kräver att du ändrar dina säkerhetsinställningar och eventuellt behöver starta om Zoom innan du kan göra detta.
  b) Du kan läsa mer om Zoom på https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362033-Getting-Started-on-PC-and-Mac 

 2. Prova att ställa upp den enhet som ska filma dig från sidan. Den ska visa din datorskärm, ditt skrivbord och dig själv från sidan under hela tentan (se exempelbild nedan). Tänk på att provvakten ska kunna se vad som visas på din datorskärm. 

 3. Kontrollera din uppkoppling. Fast uppkoppling med sladd är det stabilaste alternativet (om du har möjlighet). Undvik att dela surf från mobilen till datorn under tentan.

 4. Delta i testtillfället 23/11, där du kan testa din utrustning.

 5. Du får inte komma för sent till provet. Du måste logga in på Zoom 45 minuter innan provet startar.

 6. Det ska vara tyst i ditt rum. Meddela de andra i hushållet att de inte får störa dig under provet.

 7. Kallelse till provet kommer några dagar före provet. Efter det måste du bekräfta att du vill delta. När du bekräftar ditt deltagande ska du också ange det telefonnummer du kan nås på under provdagen om något problem uppstår. 

Länk till provets Zoomrum och inloggningsuppgifter till Inspera skickas ut per e-post till dem som anmält sig.

Antagningsprovets utformning

Provet består av tre olika delprov.

 • Del 1: Ordförståelse testas i ett ordkunskapstest av den typ som finns i Högskoleprovet.
 • Del 2: En skrivuppgift som innebär ett målgruppsanpassat referat på max 500 ord av en eller flera texter. Här testas de sökandes förmåga att ta till sig och välja ut relevant information (dvs. läsförståelsen), sammanställa information, strukturera och disponera text, och anpassa innehåll och språk till en utpekad målgrupp. I detta delprov testas också de sökandes språkliga formuleringsförmåga och deras fallenhet för stilistisk anpassning av texter.
 • Del 3: En textbearbetningsuppgift. Uppgiften för den sökande är att förbättra en språkligt korrumperad text (dvs. en text med inplanterade språkfel) så att den blir språkligt korrekt. Den sökande ska också kommentera och beskriva de förbättringar som görs. Här testas den del av det språkliga gehöret som innebär förmåga att upptäcka och analysera språkliga brister. Dessutom testas förmågan till språklig reflexion.

Provet bedöms av en bedömargrupp.

Exempel på antagningsprov

Bedömningskriterier

Kontaktpersoner

Programkoordinator
Kikki Nillasdotter och Anna W Gustafsson

Studievägledare
Åsa Wikström

Kursexpedition
Gunilla Ek Werner

Sidansvarig: anna_w.gustafssonnordlund.luse | 2021-11-08