Antagningsprovet

Allmänt om provet

Utbildningen är en yrkesinriktad utbildning och bygger på att den enskilde har språkintresse, utvecklad språkkänsla, god läsförståelse och god formuleringsförmåga. Med ett behörighetsgivande antagningsprov vill vi försäkra oss om att de studenter som antas både är motiverade och har den språkkänsla och formuleringsförmåga som krävs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen och bli en bra språkkonsult. Ett godkänt antagningsprov krävs för behörighet till programmet. Provet kommer också att fungera som urvalsgrund för en tredjedel (10 st.) av platserna. En tredjedel (10 st.) antas med högskoleprovet och en tredjedel (10 st.) med gymnasiebetyg som urvalsgrund. Den som ansöker till programmet och uppfyller områdesbehörighet 6/6A blir automatiskt anmälda till antagningsprovet (läs mer om särskild behörighet och meritpoäng här: https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/behorighet/). Detaljerad information om provet skickas ut per e-post till alla anmälda efter sista anmälningsdag.

Tid för antagningsprovet

Antagningsprovet genomförs som ett digitalt, zoomövervakat prov.  
 
Tid för antagningsprovet inför höstterminen 2023:
Lördagen den 6 maj 2023, kl. 9.00–14.00. OBS! Du måste logga in 45 minuter i förväg.

 

Mer information och anvisningar om antagningsprovet kommer att läggas upp senare.

Antagningsprovets utformning

Provet består av tre olika delprov.

  • Del 1: Ordförståelse testas i ett ordkunskapstest av den typ som finns i Högskoleprovet.
  • Del 2: En skrivuppgift som innebär ett målgruppsanpassat referat på max 500 ord av en eller flera texter. Här testas de sökandes förmåga att ta till sig och välja ut relevant information (dvs. läsförståelsen), sammanställa information, strukturera och disponera text, och anpassa innehåll och språk till en utpekad målgrupp. I detta delprov testas också de sökandes språkliga formuleringsförmåga och deras fallenhet för stilistisk anpassning av texter.
  • Del 3: En textbearbetningsuppgift. Uppgiften för den sökande är att förbättra en språkligt korrumperad text (dvs. en text med inplanterade språkfel) så att den blir språkligt korrekt. Den sökande ska också kommentera och beskriva de förbättringar som görs. Här testas den del av det språkliga gehöret som innebär förmåga att upptäcka och analysera språkliga brister. Dessutom testas förmågan till språklig reflexion.

Provet bedöms av en bedömargrupp.

Exempel på antagningsprov

Bedömningskriterier

Kontaktpersoner

Programkoordinator
Kikki Nillasdotter och Anna W Gustafsson

Studievägledare
Marina Hansson

Kursexpedition
Gunilla Ek Werner

Sidansvarig: anna_w.gustafssonnordlund.luse | 2022-11-03