Modersmålsundervisning

Kompetensutveckling för flerspråkiga sammanhang

Idag använder de flesta av oss fler än ett språk i vardagen. Vårt samhälle behöver möta denna flerspråkighet i många situationer, t ex i skolan, i arbetslivet och i sammanhang där språket måste anpassas eller översättas för att alla ska kunna kommunicera på lika villkor. Det råder idag brist på utbildade språklärare, modersmålslärare, studiehandledare och tolkar. Behovet är stort i flera språk och arbetsmarknaden ser bra ut för den som har en god och bred utbildning.

Vid Språk- och litteraturcentrum har vi länge haft en livaktig forskning om flerspråkighet och språkinlärning – en forskning som ger tydligt avtryck i våra utbildningar, bland annat i kursen  Modersmålsundervisning och studiehandledning.

Sidansvarig: marina.anderssonslav.luse | 2024-02-08