Person

Lisa Holm

Professor

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lisa.holmnordlund.luse

Telefon 046–222 98 85

Rum SOL:L313a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är professor i svenska språket och har framför allt forskat om verb och verbs betydelse, t.ex. om aktionsart och tempus och om hur barn lär sig verb. Under 90-talet var jag assistent vid Svenska Akademiens grammatik (SAG) som är en mycket omfattande beskrivning av svenska språket. Jag har dessutom jobbat ett par år som redaktör vid Svenska Akademiens Ordbok (SAOB). Under fyra år var jag svensk lektor vid Syddansk Universitet i Odense, och jag har skrivit en dansk grammatik för universitetsstuderande samt forskat om danska vandringshistorier. För närvarande arbetar jag dels med en teoretisk studie om verbs temporala egenskaper, dels med en deskriptiv studie om svensk romanprosa. (Notera att mitt tidigare efternamn var Christensen.)

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Min forskning omfattar verbsemantik (aktionsart) och tempus (framför allt svenskans framtidsuttryck). Jag har arbetat både med teoretiska och empiriska studier. Mitt största empiriska projekt är en dagboksstudie över två svenska pojkars tillägnande av verb, verbbetydelse, verbböjning och tempus. En del av det arbetet är färdigt och publicerat, medan en del fortfarande är under arbete. Mitt senast påbörjade projekt handlar om den svenska skönlitterära prosan, helt enkelt språket i svenska romaner. Samtidigt som många populära svenska författare skriver en romanprosa som skulle kunna betecknas som tämligen neutral, har vi också en grupp författare, unga som äldre, som verkligen vågar något med språket. Deras språkkonst vill jag titta närmare på!

Böcker (7 st)

Redaktörskap (2 st)

Bokkapitel (10 st)

Konferensbidrag (1 st)

Recensioner (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Administrativt

  • Ledamot, Sektionsstyrelse 1, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Lisa Holm

Professor

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lisa.holmnordlund.luse

Telefon 046–222 98 85

Rum SOL:L313a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20