lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ryska

Studierektor, Ryska

Administrativt

Uppdrag

  • Studierektor för Europastudier, Jiddisch, Ryska samt Öst- och centraleuropakunskap

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Schemaläggare för Sektion 5

Marina Andersson

Universitetsadjunkt
Ryska
Svenska som främmande språk
Språk- och litteraturcentrum

Studierektor
Europastudier
Jiddisch
Ryska
Öst- och centraleuropakunskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post marina.anderssonslav.luse

Telefon 046–222 88 22

Rum SOL:A316

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20