Working papers

I den elektroniska skriftserien Lunder Arbeitspapiere zur Germanistik publiceras sedan 2016 artiklar inom ämnet tyska med inriktning mot språkvetenskap, litteraturvetenskap och översättningsvetenskap. Samtliga texter är fritt tillgängliga (open access) och har genomgått en intern granskningsprocess. Publiceringsspråk är tyska, engelska och svenska. Serien ges ut av J. Alexander Bareis och Britt-Marie Ek. journals.lub.lu.se/index.php/lag/index
Sidansvarig: mikael.nystrandtyska.luse | 2021-05-06