lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är vikarierande lektor i svenska och undervisar under vårterminen 2016 på grundkursen i svenska med språklig inriktning på SOL samt på ämneslärarutbildningen på campus Helsingborg.

Forskning

Om forskningen

Min forskning är inriktad på grammatik och jag disputerade år 2014 med avhandlingen The Highest Force Hypothesis - subordination in Swedish.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

David Petersson

Universitetslektor
Svenska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post david.peterssonnordlund.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20