Kurser

Litteraturvetenskap

På den här sidan ser du alla aktiva kurser som ges av ämnet litteraturvetenskap, sorterade enligt följande kategorier:

Nybörjar-/grundkurser: Fristående mindre kurser för dig som vill läsa vid sidan av arbete eller andra studier, eller är särskilt intresserad av en särskild typ av litteratur eller ett visst tema. Dessa kurser kräver endast grundläggande behörighet.

Grundkurser: Vår stora fristående grund- och fortsättningskurs (60hp) i litteraturvetenskap för dig som vill få en gedigen genomgång av och kunskap om hela litteraturhistorien och lära dig att analysera och tolka litterära verk på djupet. För att kunna ta en kandidatexamen i litteraturvetenskap behöver du läsa den här kursen. Kursen har endast grundläggande behörighetskrav.

Kandidatkurser: Vår kandidatkurs i litteraturvetenskap, för dig som har läst vår grund- och fortsättningskurs (eller motsvarande kurs vid annat lärosäte). Kursen innehåller examensarbete i form av en uppsats om 15hp.

Avancerad nivå: Kurser som kräver att man har högskolepoäng sedan innan, i de flesta fall 90 hp inom litteraturvetenskap, det vill säga vår grund- och fortsättningskurs samt kandidatkurs, eller motsvarande.

Vi ger också två program inom ämnet. Ett kandidatprogram och ett internationellt masterprogram. Du kan läsa mer om dem här:

Har du några frågor om kursutbudet, kontakta vår studievägledare.

Litteraturvetenskap

Nybörjar-/grundkurser

Ges termin

Grundkurser

Kandidatkurser

Avancerad nivå

Övrigt

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. För en lista över terminens samtliga kurser se kurser terminsvis. För kurser som inte ges längre se tidigare kurser.

Sidansvarig: paul.tenngartlitt.luse | 2024-04-05