Isländska

Av de nordiska språken intar isländskan (tillsammans med färöiskan) en särställning. Isländskan bevarar stora delar av det böjningssystem som försvunnit i andra nordiska språk samtidigt som den helt och hållet anpassats till ett modernt samhälles krav. Vid första anblicken verkar språket främmande, men om man ser närmare efter upptäcker man likheterna med de övriga nordiska språken. Ämnet kan med fördel kombineras med andra språk och med ämnen såsom historia, etnologi eller arkeologi. För dem som i någon form tänker sig att verka inom nordiskt samarbete är kurserna självfallet av stort värde.

Isländska

Sektionsföreståndare
Anna W Gustafsson

Studierektor
Sanna Skärlund

Expedition
Lingvisthuset L223

Studievägledning
Humanisthuset H124

Utbildningsutbud

Bibliotekets ämnesguide

Sidansvarig: lena.larssonnordlund.luse | 2023-11-16