Nyheter

Franska

2023-11-28

Per Anders och Maibrit Westrins stiftelse delar årligen ut pris för de bästa uppsatserna inom de romanska språken vid Språk och litteraturcentrum. Priserna går till uppsatser av särskilt hög kvalitet som utmärker sig i jämförelse med uppsatser på samma nivå.

2023-01-16

Vill du disputera vid Språk- och litteraturcentrum? Just nu utlyser vi doktorandanställningar i flera olika ämnen.

2022-06-15

Jonas Granfeldt har valts in som ny arbetande ledamot i den filosofisk-filologiska klassen.

2022-01-21

Vill du disputera vid Språk- och litteraturcentrum? Just nu utlyser vi doktorandanställningar i flera olika ämnen.

2021-09-24

2020-03-09

Céline Rocher Hahlin försvarade i lördags sin avhandling i ämnet franska med språkvetenskaplig inriktning "La motivation et le concept de soi. Regards croisés de l’élève et de l’enseignant de français langue étrangère en Suède". Fakultetens opponent var professor Jean-Marc Dewaele, Birkbeck, University of London.

2019-12-12

Nu har fakulteten beslutat om vilka doktorandtjänster som kan utlysas i vår.

2019-10-23

Pris för bästa uppsats går till Michela Maraga och Anna Sonesson.

2018-10-08

2018-10-02

2015-11-02

2015-10-16

2015-09-14

Ta med barnen och gå på skattjakt på LUX och hitta de dolda bilderna som visar hur det såg ut förr, när LUX var Zoologen. Eller lär dig svära på engelska, ta en nybörjarlektion i latin eller se fotoutställningen "Minnen från Zoologen". SOL och LUX bjuder på ett spännande program under Kulturnatten den 19 september.

2011-10-26

FD Mari Bacquin, franska, har erhållit en femårig tjänst som "Akademiforskare" av Kungl. Vitterhetsakademien.

2009-05-07

Följande forskare vid Språk- och litteraturcentrum har av Området för humaniora och teologi beviljats forskningsmedel motsvarande 100% under höstterminen 2009: Lisa Christensen, Gisela Håkansson, Bibi Jonsson och Björn Larsson.

2008-03-28

En av Europas främsta språkinlärningsforskare, professor Suzanne Schlyter vid Språk- och litteraturcentrum, är årets Rausingpristagare. Priset delas ut den 12 april i samband med Humanist- och Teologdagarna.

2008-02-12

Annika Mörte-Alling, forskare i fransk litteratur vid SOL, har tilldelats Uno Lindgrens pris på 50 000 kr av Kungl Vitterhetsakademien "för att med omsorg och lyhördhet ha studerat Stendhalreceptionen i Sverige och bidragit till att kartlägga de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Frankrike under senare delen av 1800-talet".

2007-09-10

Författaren Björn Larsson har tilldelats "Premio casino SanRemo" för sin essä "Bisogno di libertà" (Iperborea).

2006-06-08

Syzanne Schlyter, professor i romanska språk, Christine Bozier, doktor i franska, och Gizela Håkansson, professor i lingvistik, samtliga vid SOL samt Anna Flyman Mattsson, lektor vid högskolan i Kristianstad, deltar i ett unikt forskningsprojekt om trespråkighet.

Sidansvarig: malin.agrenrom.luse | 2021-02-25