lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (3 st)
Bokkapitel (14 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (4 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Anders Piltz

Professor emeritus
Latin
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anders.piltzklass.luse

Rum SOL:A402

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20