Person

Anders Piltz

Professor emeritus

  • Latin
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anders.piltzklass.luse

Rum SOL:A402

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (2 st)

Redaktörskap (3 st)

Bokkapitel (14 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (4 st)

Anders Piltz

Professor emeritus

  • Latin
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anders.piltzklass.luse

Rum SOL:A402

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20