Person

Bo Wendt

Forskare

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post bo.wendtnordlund.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Född 1965 i Hässleholm blev jag vid Lunds universitet 1988 fil. kand. i nordiska språk, historia och litteraturvetenskap och sedermera 1997 fil. d:r i nordiska språk – på avhandlingen "Landslagsspråk och stadslagsspråk. Stilhistoriska undersökningar i Kristoffers landslag". Också därefter har jag i huvudsak ägnat mig åt stil- eller språkhistoriskt inriktad forskning, i nu fullbordade undersökningar bland annat om svenska soldathandböcker och turistbroschyrer och om kalendariska tidsuttryck i de nordiska språken. I anslutning till denna språkbruksinriktade forskning har jag också utvecklat ett teoretiskt intresse för textbegrepp och textterminologi. 2010 utnämndes jag till docent i nordiska språk. Jag är sedan 1998 tillika verksam på deltid som ordboksredaktör vid SAOB:s redaktion i Lund, från 2015 som ordbokens huvudredaktör.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (2 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (12 st)

Bokkapitel (13 st)

Konferensbidrag (13 st)