lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Franska


Thierry Gilles

skyddsombud, universitetsadjunkt

thierry.gillesrom.luse
046–222 44 71


Jonas Granfeldt

FFU-ansvarig, professor

jonas.granfeldtrom.luse
046–222 88 02


Katarina Wickström

bibliotekarie

katarina.wickstromhtbibl.luse
046–222 93 08, 046–222 32 15


Malin Ågren

skyddsombud, universitetslektor

malin.agrenrom.luse
046–222 48 79