Person

Ingela Johansson

Universitetslektor

 • Spanska
 • Språk- och litteraturcentrum

Studierektor

 • Grekiska (antik och bysantinsk)
 • Grekiska (nygrekiska)
 • Latin
 • Spanska
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post ingela.johanssonrom.luse

Telefon 046–222 89 22

Rum SOL:L500b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är universitetslektor i spanska på Språk- och litteraturcentrum där jag främst undervisar i kurser i spanskspråkig litteratur men även i språkdidaktik och översättning.

År 2008 disputerade jag med avhandlingen El personaje femenino de la novela indigenista. Från mitt avhandlingsprojekt har jag med mig genusperspektivet, även om studieobjektet har skiftat.

Mitt primära intresseområde är nu litteraturförmedling och översättning. Vilken spansk och latinamerikansk litteratur når den svenske läsaren och vice versa?

I samarbete med Marianna Smaragdi undersöker jag för tillfället översättningar och översättningsflöden mellan Sverige, Grekland och den spanskspråkiga världen. Ett forskningsprojekt om förmedling och översättning av protestsånger från nämnda språkliga kontexter är under utarbetande.

Vid sidan om spansk och latinamerikansk litteratur ägnar jag mig åt pedagogiska och didaktiska frågor.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

År 2008 disputerade jag med avhandlingen El personaje femenino de la novela indigenista som behandlar de kvinnliga romankaraktärerna i några centrala latinamerikanska indigenista-verk. Från mitt avhandlingsprojekt har jag med mig ett genusperspektiv, men studieobjektet har ändrats.

Sedan 2015 har min huvudsakliga inriktning varit litteraturförmedling. Vilken spanskspråkig litteratur når den svenska läsaren? Även det omvända förhållandet, förmedlingen av svensk litteratur i den spanskspråkiga världen, är föremål för mina undersökningar. Fältet litteraturförmedling inbegriper studier av litterära institutioner som förlag, tidskrifter och utbildningsväsendet, liksom av individer som litteraturintroduktörer och översättare. Fältet är litteratursociologiskt och teorier om världslitteratur och kanonbildning är centrala. Jag arbetar just nu med en undersökning av vilken spansk och latinamerikansk skönlitteratur som används som kurslitteratur vid svenska lärosäten, samt med utformandet av ett projekt, i samarbete med min kollega i nygrekiska, Marianna Smaragdi, om litterär förmedling mellan Sverige, Spanien och Grekland. 

Slutligen ägnar jag mig gärna åt pedagogiska och didaktiska frågor och har bland annat påbörjat en undersökning av L1-studenters erfarenheter av att studera sitt modersmål tillsammans med L2-studenter vid våra svenska lärosäten. 

Böcker (2 st)

Artiklar (4 st)

Bokkapitel (2 st)

Encyklopediartiklar (2 st)

Konferensbidrag (1 st)

Administrativt

 • Studierektor för Grekiska (antik och bysantinsk), Grekiska (nygrekiska), Latin och Spanska
 • Ledamot, Sektionsstyrelse 3, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Ingela Johansson

Universitetslektor

 • Spanska
 • Språk- och litteraturcentrum

Studierektor

 • Grekiska (antik och bysantinsk)
 • Grekiska (nygrekiska)
 • Latin
 • Spanska
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post ingela.johanssonrom.luse

Telefon 046–222 89 22

Rum SOL:L500b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20