lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Japanska


Magnus Brolin

utbildningsadministratör

magnus.brolinostas.luse
046–222 94 83


Annakim Eltén

bibliotekarie

annakim.eltenhtbibl.luse
046–222 90 12, 046–222 32 22


Shinichiro Ishihara

FFU-ansvarig, universitetslektor

shinichiro.ishiharaostas.luse
046–222 97 18