lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Japanska


Magnus Brolin

utbildningsadministratör

magnus.brolinsol.luse
046–222 94 83


Shinichiro Ishihara

FFU-ansvarig, universitetslektor

shinichiro.ishiharaostas.luse
046–222 97 18


Mia Nilsson

bibliotekarie

mia.nilssonhtbibl.luse
046–222 37 26, 046–222 32 17