Flerspråkighet

Kompetensutveckling för flerspråkiga sammanhang

Idag använder de flesta av oss fler än ett språk i vardagen. Vårt samhälle behöver möta denna flerspråkighet i många situationer, t ex i skolan, i arbetslivet och i sammanhang där språket måste anpassas eller översättas för att alla ska kunna kommunicera på lika villkor. Det råder idag brist på utbildade språklärare, modersmålslärare, studiehandledare och tolkar. Behovet är stort i flera språk och arbetsmarknaden ser bra ut för den som har en god och bred utbildning.

Vid Språk- och litteraturcentrum har vi länge haft en livaktig forskning om flerspråkighet och språkinlärning – en forskning som ger tydligt avtryck i våra utbildningar. Vi ger kurserna  Modersmålsundervisning och studiehandledning  och Tolkning i offentlig sektor inom ramen för flerspråkighet. 

Under paraplyet flerspråkighet kan man också räkna in kurser i Svenska som andraspråk och Översättning

Blid på många människor i storstadsmiljö

Modersmål och studiehandledning 60 hp (halvfart eller heltid, distans)

För dig som arbetar, eller vill arbeta, med flerspråkiga elever.

Personer i ett klassrum

Tolkning i offentlig sektor

Kursen vänder sig till dig som ännu inte läst tolkning på universitetsnivå. Du kan både ha arbetat som tolk tidigare eller vara helt ny på området. Du måste behärska båda dina två tolkspråk väl. Det ena tolkspråket är alltid svenska. Det ingår ingen utbildning i tolkspråken i kursen.

Studievägledare för Modersmål och studiehandledning

Rakel Nihlén

Studievägledare för Tolkning i offentlig sektor

Sandy Åkerblom
Sidansvarig: webmastersol.luse | 2023-04-14