Flerspråkighet

Kompetensutveckling för flerspråkiga sammanhang

Idag använder de flesta av oss fler än ett språk i vardagen. Vårt samhälle behöver möta denna flerspråkighet i många situationer, t ex i skolan, i arbetslivet och i sammanhang där språket måste anpassas eller översättas för att alla ska kunna kommunicera på lika villkor. Det råder idag brist på utbildade språklärare, modersmålslärare, studiehandledare och tolkar. Behovet är stort i flera språk och arbetsmarknaden ser bra ut för den som har en god och bred utbildning.

Vid Språk- och litteraturcentrum har vi länge haft en livaktig forskning om flerspråkighet och språkinlärning – en forskning som ger tydligt avtryck i våra utbildningar. Till hösten 2021 ger vi kursen  Modersmålsundervisning och studiehandledning inom ramen för flerspråkighet. Vi ger också kurser i Tolkning i offentlig sektor.

Under paraplyet flerspråkighet kan man också räkna in kurser i Svenska som andraspråk och Översättning.

Blid på många människor i storstadsmiljö

Modersmål och studiehandledning 60 hp (halvfart eller heltid, distans)

För dig som arbetar, eller vill arbeta, med flerspråkiga elever.

Tolkning i offentlig sektor II 30 hp (heltid, distans)

Fortsättning för den som redan läst grundkursen.

Studievägledare för Modersmål och studiehandledning

Rakel Nihlén

Studievägledare för Tolkning i offentlig sektor

Sandy Åkerblom
Sidansvarig: webmastersol.luse | 2022-03-25