Person

Sanna Skärlund

Universitetslektor, forskare

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post sanna.skarlundnordlund.luse

Telefon 046–222 87 12

Rum
SOL:L315b (universitetslektor)
SOL L315b (forskare)

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är doktor i nordiska språk och disputerade hösten 2017 på en avhandling som handlar om hur man, en och du har utvecklats som generiska pronomen i svenskans historia, från 1225 till idag.

Mitt intresseområde rör allt som har med språk att göra, men särskilt fascinerad är jag av språkförändring i det svenska språket, både i nutid och historiskt.

Just nu arbetar jag med att analysera hur mycket svenska dagstidningar återanvänder varandras nyheter.

Från och med augusti 2020 är jag anställd som lektor i svenska på Lunds universitet, efter att ha arbetat ett år som lektor på Högskolan i Halmstad.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Artiklar (11 st)

Bokkapitel (4 st)

Undervisning

Sanna Skärlund

Universitetslektor, forskare

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post sanna.skarlundnordlund.luse

Telefon 046–222 87 12

Rum
SOL:L315b (universitetslektor)
SOL L315b (forskare)

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10