Studierektor

Studierektor, Danska

Sanna Skärlund

Universitetslektor, docent, forskare

 • Svenska
 • Språk- och litteraturcentrum

Studierektor

 • Danska
 • Isländska
 • Svenska
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post sanna.skarlundnordlund.luse

Telefon 046–222 94 26

Rum SOL:L314b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är doktor i nordiska språk och disputerade hösten 2017 på en avhandling som handlar om hur man, en och du har utvecklats som generiska pronomen i svenskans historia, från 1225 till idag.

Mitt intresseområde rör allt som har med språk att göra, men särskilt fascinerad är jag av språkförändring i det svenska språket, både i nutid och historiskt. Efter att i avhandlingen ha arbetat med språkhistoria och grammatik har jag i min senare forskning främst ägnat mig åt textanalys och sociolingvistik.

Just nu forskar jag om hur svenska dagstidningar återanvänder varandras nyheter och hur citat i tidningsartiklar omformuleras i rubriker.

Som lektor i svenska undervisar jag bland annat på kurser i svenska med språklig inriktning, språkkonsultprogrammet och ämneslärarprogrammet i svenska och svenska som andraspråk. Jag handleder också uppsatser på grundnivå och avancerad nivå.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
 • Studierektor för Danska, Isländska och Svenska
 • Ledamot, Sektionsstyrelse 1, Språk- och litteraturcentrum
Sanna Skärlund

Universitetslektor, docent, forskare

 • Svenska
 • Språk- och litteraturcentrum

Studierektor

 • Danska
 • Isländska
 • Svenska
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post sanna.skarlundnordlund.luse

Telefon 046–222 94 26

Rum SOL:L314b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: lena.larssonnordlund.luse | 2021-02-25