lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jeg er doktorand i latin. Jeg er interessert i antikkens historie generelt og overgangen fra republikk til keiserdømme i Roma spesielt.

I avhandlingen skal jeg undersøke utviklingen av begrepet libertas (frihet) fra republikk til keiserdømme, med særlig fokus på hvordan dette dukker opp i taler lagt i munnen på barbarer av ulike slag - først og fremst germanere, briter og gallere (og italienere!?). Tacitus, Caesar, og Vergil vil utgjøre hovedkildene.

Mine interesser omfatter også oversettelsesteori, intertekstualitet (transtekstualitet), og intensjonsteori.

Masteroppgaven min, "Why No Mercy? A Study of Aeneas' Missing Virtue", er publisert i Symbolae Osloenses, vol. 87, 2013.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Aske Damtoft Poulsen

Doktorand
Latin
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post aske.damtoft_poulsenklass.luse

Mobil +47  907 810 12

Rum SOL:A309a

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20