Kandidatprogram i litteraturvetenskap

Programmets längd: 3 år
Antal poäng: 180 hp
Utbildningsnivå: Grundnivå
Examensbenämning: Filosofie kandidatexamen
Huvudämne: Litteraturvetenskap
Undervisningsspråk: Svenska

Programmet startar höstterminen 2023.

Från och med höstterminen 2024 kommer man också kunna söka till senare del inom programmet om man sedan tidigare läst grund- och fortsättningsnivå (60 hp) i litteraturvetenskap.

Anmäl dig här: https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-HGLIT

Existentiella frågor, frågor om socialt engagemang och samhällsförändringar

foto på böcker

Vad är litteratur och vilken relevans har litteraturen för oss i vårt samhälle? Inom litteraturvetenskapliga studier diskuteras just detta. Genom att studera och analysera romaner, noveller, dikter, dramer kan man komma åt existentiella frågor, frågor om socialt engagemang och hur de stora samhällsförändringarna har skildrats genom tiderna.

Kandidatprogrammet i litteraturvetenskap ger en bred och fördjupad litteraturvetenskaplig utbildning. I programmet förenas ämneskunskaper med yrkesinriktade färdigheter och kompetenser såsom textbearbetning, skrivande i olika genrer och litteraturförmedling av olika slag. Förutom de teoretiska kurserna får du läsa praktiska kurser och göra projektarbeten och studiebesök. Det finns också möjlighet att söka praktik inom programmet. I kursöverskridande seminarier får du möjlighet att knyta kontakter med en framtida arbetsmarknad.

De teoretiska kurserna ger dig en gedigen utbildning i litteraturens centrala texter och genrer, i litteraturens historia, texttolkning och litteraturteori, och i frågor om litteraturens funktioner i samhället. Dessutom studerar du historiskt betydelsefulla föreställningar om litteratur samt litteraturvetenskaplig teori och metod.

Programmet omfattar 180 hp vilket innebär 3 års heltidsstudier. Minst 135 hp av dessa består av litteraturvetenskap. För att ge möjligheten att profilera utbildningen är 45 hp fritt valda kurser som kan bestå av en praktiktermin, utlandsstudier eller kurser inom andra ämnen än litteraturvetenskap. Programmet avslutas med ett examensarbete som erbjuder möjligheter till ytterligare profilering vad gäller arbetets innehåll och metodik.

Läs mer om programmets upplägg och kurser.

Ladda ner programmets utbildningsplan (PDF)

 

Foto inuti Stockholms stadsbibliotek.

Efter utbildningen

Efterfrågad kompetens

En utbildning i litteraturvetenskap är en avgörande tillgång inom många områden och särskilt inom den sektor där man yrkesmässigt ägnar sig åt litteratur och kultur. Litteraturvetenskaplig kompetens efterfrågas exempelvis på förlag och bibliotek, i bokhandel och på kulturtidskrifter, i grund- och gymnasieskola, vid universitet och högskolor, på kulturinstitutioner och kulturförvaltningar, på kulturredaktioner på dagstidningar, radio och TV, och på olika slag av företag där man behöver och värdesätter humanistisk erfarenhet och kompetens. Folk som har studerat hos oss är nu verksamma på alla dessa områden.

Praktiska kunskaper

En värdefull färdighet som man får med sig från utbildningen är förmågan att analysera, granska och tolka texter i deras sociala och mänskliga sammanhang – en praktisk kunskap som man får stor nytta av i sitt kommande yrkesliv, vilket det än blir. En utbildning i litteraturvetenskap i Lund innebär att du får lära dig att muntligt och skriftligt argumentera för din sak, att kunna skriva olika slag av vetenskapliga texter och att förmedla dina kunskaper.

Läsa vidare

Det finns också goda möjligheter att läsa vidare på avancerad nivå, både inom det litteraturvetenskapliga fältet och inom andra ämnen.

Här är några program som ges vid Lunds universitet som kandidatprogrammet i litteraturvetenskap ger behörighet till:

Kontaktpersoner

Programkoordinator
Julie Kolbeck

Studievägledare
Robert Ekdahl

Vill du veta mer?

Mer detaljerad information om programmets struktur och kurserna som ingår hittar du här.

Litteraturvetenskap

Mer om ämnet, personal och forskning hittar du här.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2023-08-18