Kandidatprogram i litteraturvetenskap

Programmets längd: 3 år
Antal poäng: 180 hp
Utbildningsnivå: Grundnivå
Examensbenämning: Filosofie kandidatexamen
Huvudämne: Litteraturvetenskap
Undervisningsspråk: Svenska

Programmet startar höstterminen 2023. 

Information om anmälan och antagning på lu.se:
Länk tillgänglig från mitten av mars

Existentiella frågor, frågor om socialt engagemang och samhällsförändringar

Vad är litteratur och vilken relevans har litteraturen för oss i vårt samhälle? Inom litteraturvetenskapliga studier diskuteras just detta. Genom att studera och analysera romaner, noveller, dikter, dramer kan man komma åt existentiella frågor, frågor om socialt engagemang och hur de stora samhällsförändringarna har skildrats genom tiderna.

Kandidatprogrammet i litteraturvetenskap ger en bred och fördjupad litteraturvetenskaplig utbildning. I programmet förenas ämneskunskaper med yrkesinriktade färdigheter och kompetenser såsom textbearbetning, skrivande i olika genrer och litteraturförmedling av olika slag. Förutom de teoretiska kurserna får du läsa praktiska kurser och göra projektarbeten och studiebesök. Det finns också möjlighet att söka praktik inom programmet. I kursöverskridande seminarier får du möjlighet att knyta kontakter med en framtida arbetsmarknad.

De teoretiska kurserna ger dig en gedigen utbildning i litteraturens centrala texter och genrer, i litteraturens historia, texttolkning och litteraturteori, och i frågor om litteraturens funktioner i samhället. Dessutom studerar du historiskt betydelsefulla föreställningar om litteratur samt litteraturvetenskaplig teori och metod.

Programmet omfattar 180 hp vilket innebär 3 års heltidsstudier. Minst 135 hp av dessa består av litteraturvetenskap. För att ge möjligheten att profilera utbildningen är 45 hp fritt valda kurser som kan bestå av en praktiktermin, utlandsstudier eller kurser inom andra ämnen än litteraturvetenskap. Programmet avslutas med ett examensarbete som erbjuder möjligheter till ytterligare profilering vad gäller arbetets innehåll och metodik.

Kontaktpersoner

Programkoordinator
Paul Tenngart

Studievägledare
Susan Hydén

Litteraturvetenskap

Mer om ämnet, personal och forskning hittar du här.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2022-11-07