Franska

Franska talas av ca 75 miljoner människor i Frankrike, Belgien, Schweiz, Kanada och i Frankrikes före detta kolonier. Franska är dessutom ett av EU:s officiella språk och ett oundgängligt verktyg för dem som tänker sig en karriär inom EU. På Lunds universitet kan du läsa franska på nybörjarkurser som inte kräver förkunskaper men också på allmänna kurser där första nivån förutsätter förkunskaper från gymnasiet eller nybörjarkurs 2.

Gemensamt för samtliga kurser i franska är att de avser att ge muntlig och skriftlig språkfärdighet samt orientering om kulturella, litterära och samhälleliga förhållanden, samt språk- och litteraturvetenskap. Allmänna kurser i franska ges till en nivå av 90 högskolepoäng. Från och med 31-60-poängsnivån kan du inom ramen för de allmänna kurserna bedriva fördjupade studier inom tre profiler: lingvistisk, språkdidaktisk och litterär. Ämnet franska kan utgöra huvudämne i kandidat- resp. magisterexamen. Härutöver erbjuds fristående 7,5-poängskurser (t.ex. i film, Europakunskap eller Afrikakunskap. Dessutom erbjuds en nybörjarkurs på nivån 1-10 högskolepoäng, en på 11-20 högskolepoäng och en på 21-30 högskolepoäng. Utöver detta ingår franska i två program på grundnivå: Kandidatprogrammet i Europastudier och ämneslärarutbildningen (se utbildningsvetenskap), samt i tre Mastersutbildningar: Översättning, Språkvetenskap och Litteratur- och mediakunskap.

Som språkstuderande ägnar du dig inte bara åt själva språket utan det är också viktigt att sätta sig in i landets samhälle, kultur och litteratur. Texter av olika slag, videomaterial, konversation och eget skrivande är viktiga inslag i språkutbildningen. Efter nivån 31-60 högskolepoäng kan du åka till Frankri