Bibliotekarie

Bibliotekarie, Hebreiska

Ingrid Combes

Bibliotekarie

 • HT-biblioteken
 • Arabiska
 • Hebreiska
 • Mellanösternstudier
 • Översättning
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post ingrid.combeshtbibl.luse

Telefon 046–222 32 17 (SOL)

Rum SOL:B208f

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20 (SOL)

Jag är bibliotekarie på HT-biblioteken och jobbar med LUCRIS samt med det praktiska förvärvet av litteratur till HT-biblioteken. Jag är även ämnesbibliotekarie och undervisar i informationssökning samt bevakar och köper in relevant litteratur för mina ämnen. Som ämnesbibliotekarie är jag även kontaktperson för forskare, doktorander och studenter i dessa ämnen. Kontakta mig gärna för att boka in undervisning i informationssökning; lämna inköpsförslag, eller har några frågor om HT-bibliotekens resurser!

Du hittar mig i samtliga av HT-bibliotekens informationslånediskar: Asien-, LUX-, och SOL-biblioteket.

Jag är ämnesbibliotekarie för:

 • Arabiska
 • Hebreiska
 • Mellanösternstudier
 • Översättarutbildningen
Ingrid Combes

Bibliotekarie

 • HT-biblioteken
 • Arabiska
 • Hebreiska
 • Mellanösternstudier
 • Översättning
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post ingrid.combeshtbibl.luse

Telefon 046–222 32 17 (SOL)

Rum SOL:B208f

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20 (SOL)

Sidansvarig: marina.anderssonslav.luse | 2021-02-25